Till senaste kommentaren

Orimligt lågt pris av misstag, ska vi godta den nya prisuppgiften?

Vi har fått in ett anbud där anbudspriset är uppenbart för lågt. Sannolikt har man missat en nolla. Vi begär en förklaring. Men om de då ändrar sitt pris ska vi då acceptera det?

Kommentarer

 • Hej Lars,

  En förutsättning för att rättelse, förtydligande och komplettering av anbud ska kunna genomföras enligt 4 kap. 9 § LOU är att anbuden inte ändras i sak. Åtgärden måste även vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

  Möjligheten till komplettering ska tolkas restriktivt. Som exempel på rättelser som i normala fall anses tillåtna kan nämnas stavfel, räknefel och liknande fel. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra om den ska tillåta att en leverantör rättar, förtydligar, eller kompletterar en handling som denne givit in. Genom bestämmelsen i 4 kap. 9 § LOU ges upphandlande myndigheter en möjlighet att tillåta eller begära sådana kompletteringar, men det är inte en skyldighet.

  Bedömer den upphandlande myndigheten att det är frågan om en felskrivning, felräkning eller något annat fel och tillåter att felet rättas ska den nya prisuppgiften beaktas vid utvärderingen av anbuden.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.