Till senaste kommentaren

Oskäligt pris vid avrop från ramavtal, kan vi göra ett avsteg?

Länsstyrelsen har ett ramavtal utan fasta priser, vad får man göra när leverantören lämnar ett oskäligt högt pris vid avrop från ramavtalet? Kan man då göra en avstegsanmälan från sitt eget ramavtal och genomföra lämplig upphandling av annan leverantör?

Kommentarer

 • Hej Anneli,

  En upphandlande myndighet har aldrig en upphandlingsrättslig skyldighet att godta ett oacceptabelt anbud. Ett anbud kan bland annat anses vara oacceptabelt om priset överskrider den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan avropet inleds.

  En annan sak är vilka avtalsrättsliga skyldigheter den upphandlande myndigheten har i ett ramavtal. Frågan om en upphandlande myndighet är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär. Vilka skyldigheter den upphandlande myndigheten har i förhållande till leverantören ska alltså framgå av villkoren i ramavtalet. För att utröna vilka skyldigheter en part har i ett avtal behöver en bedömning i det enskilda fallet göras, vilket vi inte kan bistå med inom ramen för Frågeportalen. Är ni i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

  Liknande inläggKällhänvisningar
  prop. 2015/16:195 s. 575 - om oacceptabla anbud.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav
 • OK jag förstår att ni inte granskar enskilda ärenden, men rent generellt.

  Kan man göra en avstegsanmälan från sitt eget ramavtal.

  Eller är avstegsanmälan bara en möjlighet när man inte kan köpa de tjänster som upphandlats nationellt och finns på avropa.se
  Anneli Lundgren
 • Hej Anneli,

  Generellt sett är det nog väldigt ovanligt att upphandlande myndigheter i ett eget ramavtal har ett upplägg med avstegsanmälan.

  I övrigt hänvisar vi till vad som framgår av svaret ovan, i synnerhet följande mening. Frågan om en upphandlande myndighet är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär. När en upphandlande myndighet eventuellt är skyldig att använda ramavtalet framgår alltså ramavtalet.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.