Till senaste kommentaren

Vad är bra att tänka på vid överklagan av en kammarrätts dom i ett överprövningsmål?

Vi överklagade en upphandling gällande vård. Förvaltningsrätten avslog vår överklagan trots att vi hade påpekat att den som erhöll avtalet inte uppfyllde skall kravet. Detta påpekade vi även till Kammarrätten. Kammarrätten har svarat att eftersom avtal har slutits mellan anbudsgivare och landstinget finns det ingen förutsättning att pröva bolagets överklagande. Vad är det då för mening att överklaga?

Dessutom fick vi inget svar från Kammarrätten gällande prövningstillstånd utan fick bara detta beslut. Är detta verkligen korrekt handläggning av Kammarrätten? Vi har naturligtvis förlorat ekonomiskt på detta.
Henrik Salamon Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Henrik,

  Vid överklagan av förvaltningsrättens beslut finns det ett antal regler att hålla ordning på. Utgångspunkten är att tiden för att begära en överklagan av förvaltningsbeslut är tre veckor i Sverige. I upphandlingsmål fungerar det däremot på så vis att efter det att förvaltningsrätten har meddelat sitt beslut inträder en tiodagarsfrist som innebär att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtal förrän 10 dagar har gått från det att förvaltningsrätten har avgjort målet. Om denna tidsfrist har löpt ut får alltså den upphandlande myndigheten ingå avtalet med den tilltänkta leverantören. Om avtal ingås efter det att tidsfristen har löpt ut är inte domstolen längre behörig att pröva frågan om upphandlingen har genomförts på ett korrekt sätt eller inte. Därför ska domstolen i ett sådant fall avvisa överklagandet.

  Det här innebär att en leverantör som vill överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten, för att vara säker på att domstolen ska kunna meddela prövningstillstånd och eventuellt ta upp målet för prövning, måste leverantören även begära att kammarrätten ska fatta ett interimistiskt beslut, som innebär att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtalet innan någonting annat har bestämts.

  Läs mer
  Ett exempel på rättsfall som behandlar denna fråga är Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2221-16.

  Källhänvisningar
  •  20 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tiodagarsfristen
  • 20 kap. 9 § LOU – interimistiskt beslut.
  Uppdaterad: den 26 juni 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.