Till senaste kommentaren

Får en leverantör som inte kan leverera överlåta ett kontrakt till en annan leverantör?

Hej,

Part som inte har kapacitet att leverera vid ramavtalsavrop överlåter kontraktet till anbudsgivare som inte blev avtalspart enligt utvärdering. Måste kontraktet överlåtas till anbudsgivare som har lämnat näst bäst anbud eller UM kan välja bland de anbudsgivare som inkom med anbud.

Kommentarer

 • Hej,

  En leverantör får inte själv överlåta offentliga kontrakt eller ramavtal, utan det är den upphandlande myndigheten som under vissa förutsättningar får byta ut en leverantör.
   
  Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling, om den nya leverantören inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar och bytet inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet. En underleverantör till leverantören får också, utan en ny upphandling, inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören. Om vi förstår saken rätt så föreligger inte dessa förutsättningar i det exempel du beskriver.

  I de fall en leverantör inte kan leverera i enlighet med avtalet är det upp till den upphandlande myndigheten att tilldela kontraktet till en annan leverantör, om det är möjligt. Hur detta görs beror på vad som framgår av ramavtalet och vilken fördelningsnyckel som den upphandlande myndigheten angivit att denne kommer att använda sig av.

  Hur tilldelning ska gå till när den tillfrågade leverantören inte kan leverera ska alltså framgå av villkoren i ramavtalet. Ett exempel är att tilldelning sker utifrån en fastställd rangordning, då ska den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till den näst bästa anbudsgivaren. Vid tilldelning med förnyad konkurrensutsättning ska den förnyade konkurrensutsättningen som utgångspunkt göras om så att den som lämnar bäst anbud (och faktiskt kan leverera) tilldelas kontraktet.

  Källhänvisningar
  • 17 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – byte av leverantör.
  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist
 • Hej!

  Om leverantör ej kan leverera enligt kontrakt måste vi då göra en ny upphandling? Vi upphandlade verksamhetssystem, 2 anbud kom in. Vi tilldelade kontrakt och nu snart ett år efter kontraktskrivning kan leverantören inte levererar, kan vi tilldela kontrakt till den andre leverantören?

  Mvh Maria
  Maria Bengtsson
 • Hej Maria,

  I vårt svar nedan utgår vi från att avtalet i ditt exempel är ett ramavtal.

  Som nämnt i vårt svar ovan är det upp till den upphandlande myndigheten att tilldela kontraktet till en annan leverantör, om det är möjligt, i de fall en leverantör inte kan leverera i enlighet med avtalet. Hur detta görs beror på vad som framgår av ramavtalet och vilken fördelningsnyckel som den upphandlande myndigheten angivit att denne kommer att använda sig av.

  Om det till exempel rör sig om ett ramavtal med alla villkor fastställda avropar den upphandlande myndigheten enligt villkoren i ramavtalet, det vill säga enligt en rangordning eller annan fördelningsnyckel som följer av ramavtalet. Om ramavtalet inte har alla villkor fastställda bjuder den upphandlande myndigheten in de leverantörer som tecknat ramavtalet för att på nytt lämna anbud, så kallat tilldelning efter förnyad konkurrensutsättning.

  Om det däremot inte rör sig om ett ramavtal måste en ny upphandling göras, om det inte är så att bytet av leverantör kan göras i enlighet med vad vi angivit i vårt tidigare svar. Det vill säga att den nya leverantören inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar och bytet inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet eller ramavtalet. En underleverantör till leverantören får som ovan nämnt också, utan en ny upphandling, inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.