Till senaste kommentaren

Hur lång tid tar en överprövning i Sverige generellt?

Jag undrar lite hur lång tid en överprövning i Sverige generellt tar?
Hur ser den normala processen ut?

Om en konkurrent har lämnat in en överprövning som handlar om det faktum att konkurrenten diskvalificerades på grund av att de inte lämnade finansiell information (obligatoriskt krav på att tillhandahålla begärda handlingar), kan jag inte se något skäl för klagomål. Stämmer det?

Förmodligen ber de om ett nytt anbudsförfarande eller av någon anledning att omvärdering skall göras. Om senare, för att de vet att deras pris är lägre och de skulle vinna om det skulle ingå. Är detta ens möjligt?

Kommentarer

 • Hej,

  Vad gäller tidsdräkten för en överprövning av en upphandling i de svenska domstolarna vill jag hänvisa dig till vår rapport Statistik om offentlig upphandling 2020, och närmare bestämt avsnitt 10. Där finns blandad statistik om överprövningar av upphandlingar i Sverige, däribland genomsnittlig tid för överprövningsprocessen i förvaltningsdomstolarna.

  Kortfattat kan processen beskrivas på så sätt att det sker en skriftväxling till domstolen mellan den upphandlande myndigheten och den leverantör som begärt en överprövning. Det är upp till domstolen att utreda ärendet i den omfattning den anser vara nödvändigt för att kunna fatta ett välgrundat beslut i frågan. När domstolen anser att den har fått in tillräckligt med underlag i ärendet tar den sedan ställning i frågan och fattar sitt beslut. Beslutet kommuniceras sedan till den upphandlande myndigheten och den upphandlande myndigheten.

  Om domstolen i en överprövningsprocess gällande en offentlig upphandling kommer fram till att ett fel har begåtts i upphandlingen och den klagande leverantören har lidit skada till följd av det begångna felet kan domstolen, beroende på vilken typ av fel som har begåtts, antingen komma fram till att upphandlingen ska rättas i utvärderingsfasen (inklusive kvalificeringen av anbudsgivarna) eller att upphandlingen ska göras om från början.

  Om en leverantör anser sig ha blivit felaktigt diskvalificerad i en upphandling finns det alltså möjlighet att i domstol få saken prövad. Den vanligaste påföljden om en leverantör har blivit felaktigt diskvalificerad är att domstolen förordnar att den upphandlande myndigheten ska ta med anbudet i utvärderingen.


  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.