Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Överprövning av avrop från ramavtal

Hej
Kan man överpröva ett avrop från ett ramavtal?
Räknas avropet som en egen upphandling och vilka regler gäller då?

vidare

Kan man nå förlikning innan en överprövningsprocess träder in? Skulle det kunna ske inom avtalsspärren?

Kommentarer

 • Hej Sofie,
   
  Vid avrop från ramavtal där samtliga villkor är fastställda anses avropen endast utgöra en tillämpning av avtalet och innebär inte ett nytt självständigt kontrakt enligt LOU. Vid avrop där alla villkor inte är fastställda anses däremot innebära en tilldelning av ett upphandlingskontrakt.
   
  En förnyad konkurrensutsättning kan överprövas fram till dess att avtal har ingåtts, se 20 kap. 6 § andra stycket LOU. Vid förnyad konkurrensutsättning finns ingen skyldighet att tillämpa en avtalsspärr. Däremot kan den upphandlande myndigheten tillämpa en frivillig avtalsspärr i syfte att skära av möjligheten för en leverantör att i ett senare skede kunna begära att avtalet ska ogiltigförklaras, se 20 kap. 2 § andra punkten, 13 § punkten 2 samt 15 § punkten 1 LOU.
   
  Förnyad konkurrensutsättning träffas även av underrättelseskyldigheten i 12 kap. 12 § LOU eftersom förfarandet anses resultera i att ett upphandlingskontrakt tilldelas.
   
  Vad gäller din fråga om en eventuell förlikning är jag osäker på vad som egentligen avses. Kontraktet ska tilldelas den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån de kriterier som framgår av ramavtalet och som tillämpats i den förnyade konkurrensutsättningen. Om någon leverantör anser att förfarandet på något sätt är felaktigt genomfört har leverantören alltså en möjlighet att antingen överpröva den förnyade konkurrensutsättningen eller ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En förlikningsprocess ligger således utanför den upphandlingsrättsliga ramen.

  Kontrollerad: den 2 augusti 2018
   

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.