Till senaste kommentaren

Överprövning av upphandling på steg 1 i förhandlat förfarande

Har leverantörerna möjlighet att överklaga den första delen av ett förhandlat förfarande med föregående annonsering? (Med andra ord: I lagtexten står det "De anbudssökande som myndigheten bjuder in får lämna anbud." Kan leverantörerna överklaga myndighetens beslut kring vilka de väljer att bjuda in?) Om så är fallet, när kan de då överklaga? Om de först har möjlighet att överklaga upphandlingen efter tilldelningsbeslut finns risken att man genomför hela förhandlingsprocessen enkom för att bli överklagad på föregående del.

Kommentarer

 • Hej Johanna!

  En upphandling kan bli föremål för överprövning under hela upphandlingen fram till dess att avtalsspärren löper ut, eller i vissa fall till dess avtal ingås. Om en leverantör till exempel har blivit utesluten i steg ett (och den upplever att detta gjorts i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna eller någon annan bestämmelse i i lagen om offentlig upphandling [LOU]) kan den ansöka om överprövning direkt efter att den tagit del av beslutet, eller efter att tilldelningsbeslut har fattats i steg två. En leverantör som upplever att en upphandlande myndighet begått ett fel behöver inte invänta tilldelningsbeslut, men det finns inte heller någon preklusionsfrist som anger att ansökan måste ha kommit in i ett tidigare skede.

  När det gäller beslut att bjuda in vissa anbudssökande får en bedömning göras om beslutet att kvalificera, utesluta eller välja ut vissa anbudssökande stridit mot någon bestämmelse i LOU och om detta inneburit att leverantören som lämnat in ansökan har lidit eller kan komma att lida skada (se 20 kap. 4 och 6 §§ LOU).

  Uppdaterad: den 26 juni 2019

  Med vänliga hälsningar
  Anton
 • Tackar!
  Johanna N
 • Hej!
  Vet inte om det går bra att få svar genom kommentar i gammal tråd, men jag antar att ovanstående även vad gäller steg 1 i ett urvalsförfarande (det vill säga under tröskelvärdet)?
  Jan
 • Hej Jan,

  Det går utmärkt att ställa följdfrågor i gamla trådar.

  Ja, ovanstående gäller även i steg 1 i ett urvalsförfarande (det vill säga i ett tvåstegsförfarande under tröskelvärdet).

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.