Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur förhåller sig överprövningsreglerna i LOU till processreglerna i förvaltningsprocesslagen?

Hej,

jag undrar vilka regler som aktualiseras i FPL när det kommer till överprövning i offentlig upphandling? De jag har tänkt på är : överklagandeprocessen rent allmänt i FPL, negativ rättskraft. Finns det något mer?

Kommentarer

 • Hej Kamilla,

  Upphandlingsmyndigheten är en stödmyndighet med uppdrag att ge råd och vägledning om offentlig upphandling. Din fråga är i huvudsak av processrättslig natur vilket innebär att vi tyvärr inte har möjlighet att, inom ramen för vårt uppdrag, ge dig ett heltäckande svar på din fråga.

  I 2 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) (FPL) framgår att om det i en annan lag eller författning finns bestämmelser som avviker från FPL så ska de bestämmelserna gälla. I LOU finns endast ett fåtal relevanta bestämmelser om överprövning i domstol, dessa återfinns i 20 kap. LOU. Ett tips är därför att jämföra 20 kap. LOU med bestämmelserna i FPL för att se vilka bestämmelser i LOU som gäller framför reglerna i FPL.

  Källhänvisningar
  • Förvaltningsprocesslagen (1971:291)
  • 20 kap. lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
  Med vänlig hälsning
  Victoria Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.