Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan ett tilldelningsbeslut återkallas?

Om vi ser att vi gjort en felaktig bedömning i ett tilldelningsbeslut, går det att justera innan anbudsgivaren (vilket vi tror) kommer begära överprövning? Det är åtta dagar kvar av avtalsspärrstiden

Per-Olof Walldén Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Per-Olof!

  Tilldelningsbeslut är preliminära och kan som huvudregel återtas, ändras och rättas om det visar sig att det har blivit felaktigt. En sådan rättelse kan exempelvis ske i samband med en överprövningsprocess.

  En upphandlande myndighets möjlighet att dra tillbaka tilldelningsbeslutet beror dock på hur underrättelsen om tilldelningsbeslutet är utformat. Avtalsrättslig bundenhet för den upphandlande myndigheten i förhållande till den vinnande leverantören kan uppstå genom underrättelsen om tilldelningsbeslutet om den avtalsrättsligt kan anses utgöra en accept. För att undvika avtalsrättslig bundenhet bör myndigheten för säkerhetens skull ange att avtal sluts först senare genom ett upphandlingskontrakt (se prop. 2015/16:195 s. 1059).

  Uppdaterad: den 30 juli 2018

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Hej,

  Om rättelsen enbart gäller anbudssumma och inte ändrar på rangordning och vinnande anbud, behöver en ny avtalsspärr börja gälla?
  Armine
 • Hej Armine,

  Jag tolkar din fråga som att anbudssumman var korrekt i utvärderingen och att den felaktiga anbudssumman endast angivits i tilldelningsbeslutet.
  LOU innehåller inga bestämmelser som ger en upphandlande myndighet möjlighet att rätta ett tilldelningsbeslut utan att dra tillbaka det och formellt meddela ett nytt tilldelningsbeslut. Om en ny avtalsspärr inte skulle börja löpa skulle det kunna medföra att leverantörernas möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet begränsas på ett oproportionerligt sätt.

  Rättsläget får betraktas som oklart gällande det faktum att rättelsen inte påverkar rangordningen eller vinnande anbud och om det skulle innebära att en ny avtalsspärr måste börja löpa. På grund av oklarheten om vad som gäller i denna fråga kan det vara lämpligt att låta en ny avtalsspärr löpa när ett tilldelningsbeslut ”rättas” även vid mindre ändringar.

  Felaktig anbudssumma i utvärderingen
  I det fallet anbudssumman är felaktig i såväl utvärderingen som i tilldelningsbeslutet kan det vara lämpligt att göra om utvärderingen där den korrekta anbudssumman beaktas. Om inte utvärderingen skulle göras om bör det vara svårt att fastställa vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. När detta har skett ska givetvis myndigheten meddela ett nytt korrekt tilldelningsbeslut där avtalsspärren framgår.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.