Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Påverkas tiodagarsfristen om motparten undandrar sig delgivning?

Hej,

Vad gäller avseende avtalsspärr om förvaltningsdomstolen avgjort ett upphandlingsmål genom dom och sökande undandrar sig delgivning och inte skickar in delgivningskvitto?

Är det fortfarande en tiodagarsfrist som gäller oaktat att motpart(motpartsombud) inte inkommer med delgivningskvittot? Påverkar delgivningen enbart treveckors fristen?

Kommentarer

  • Hej Johan,

    Tiodagarsfristen i 20 kap. 10 § LOU bör inte förväxlas med tidsfristen för att överklaga ett domstolsbeslut. Tidsfristerna har inget med varandra att göra.

    Tiodagarsfristen räknas från det att domstolen har avgjort målet eller upphävt ett interimistiskt beslut (se 20 kap. 10 § LOU). Tidpunkten för delgivning saknar därför betydelse när det gäller tiodagarsfristen.

    Med vänlig hälsning,
    Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.