Till senaste kommentaren

Utvärdera omständigheter som inte angetts i upphandlingsdokumenten

Hej

Alle prisar i denna upphandlingen jag beskriver skal fylles i elektronisk via tendsign. Vår konkurrent har i ett bifogad word dokument sagt att de kan erbjuda ett tillägg för ett tak i en separat offert som inte är en del av anbudet. Konkurrenten har inte prissatt tillägget enligt förfrågan. Beställaren har accepterad detta och gett våran konkurrent poäng för något de säger dom kan erbjuda, men inte har prissatt. Upphandlingen ges till leverantören med lägst pris per poäng.

Mitt bolag misstänker att beställaren (En kommun) satt med en förhandsfavorit.

Kan en beställer ge poäng för något som inte formellt / korrekt är offererad?

Kommentarer

 • Hej,

  Utvärdering
  Den upphandlande myndigheten ska beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna under hela upphandlingsprocessen. En av de grundläggande principerna är principen om öppenhet. Principen innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet i samtliga faser. Upphandlingarna ska vara offentliga och upphandlingsdokumenten ska vara förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade och innehålla samtliga krav som ställs. Principen innebär också att den upphandlande myndigheten ska genomföra upphandlingen på det sätt som beskrivs i upphandlingsdokumenten, vilket inkluderar att utvärdera de inkomna anbuden enligt den modell som den upphandlande myndigheten har redogjort för i upphandlingsdokumenten.

  Det är alltså inte möjligt för en upphandlande myndighet att utvärdera omständigheter i ett anbud som inte har angetts eller efterfrågats i upphandlingsdokumenten.

  Anbudets utformning
  Ett anbud ska som utgångspunkt förkastas om det inte uppfyller de obligatoriska krav som den upphandlande myndigheten formulerat i upphandlingsdokumenten. En leverantör ska därför lämna information på det sätt som den upphandlande myndigheten föreskrivit för att den upphandlande myndigheten ska få beakta informationen.

  En upphandlande myndigheten som beaktar information som lämnats på ett sätt som inte är tillåtet enligt upphandlingsdokumenten kan agera i strid med principen om likabehandling.

  Läs mer
  För ytterligare information, se gärna inlägget Måste upphandlande myndighet ta hänsyn till inte efterfrågade uppgifter i anbud?

  Källhänvisningar
  HFD 2016 ref. 37 – ett anbud ska som utgångspunkt förkastas om det inte uppfyller de obligatoriska kraven.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.