Till senaste kommentaren

Kan poster belagda med belastningspris i en varukorgsupphandling omfattas av avtalet?

Hej,

I en varukorgsupphandling tilläts leverantören att missa ett antal positioner av olika anledningar (raden lämnas tom, produkt anses felaktig och ej likvärdig etc.). Hur ska man under avtalstiden hantera artiklarna som inte godkänts i anbudsutvärderingen men som ändå ingått i den totala anbudssumman i utvärderingen genom att beläggas med belastningspris och ingått i jämförelsen med övriga anbudslämnare? Ska dessa artiklar under avtalstiden anses ingå i avtalet till det offererade priset eller ska de utgå?

Kommentarer

 • Hej,

  Vilka varor som omfattas av ett avtal styrs av villkoren i det aktuella avtalet. För att ta reda på detta måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

  I anslutning till frågeställningen kan det nämnas att utvärderingen av anbuden i en upphandling ska till en tillräcklig grad motsvara vad som faktiskt kommer att omfattas av avtalet och vad som faktiskt kommer att köpas in, se till exempel Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1336–13.

  Principiellt har jag svårt att se att exempelvis en offererad penna som belagts med ett belastningspris i utvärderingen inte skulle kunna omfattas av avtalet om avtalet avser en varugrupp av ”pennor”. Men det beror givetvis på hur avtalet är utformat i det enskilda fallet, varför också bedömningen måste göras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.