Till senaste kommentaren

Får man göra prisjusteringar utöver avtalsenliga indexjusteringar?

Hejsan!
Kan en kommun gå med på prishöjningar utöver avtalade indexjusteringar om leverantören kan påvisa kostnadsökningar, till exempel att index höjts väsentligt straxt efter avtalade indexperioder? Till exempel om avläsningsperioden som ligger till grund för prisjustering enligt index är augusti till augusti, och utfallet blir en liten höjning av priset, men index börjar stiga kraftigt under oktober. Kan kommunen då gå med på höjning av priset med hänvisning till att index stigit, även om det inte riktigt är enligt avtal?

Kommentarer

 • Hej Olle,

  Vilka ändringar som är tillåtna att göra i ett upphandlat avtal framgår av 17 kap. 9–14 §§ lagen om offentlig upphandlign (LOU)

  I och med att en ren prishöjning (det vill säga utan ett motsvarande åtagande från leverantören) rubbar den ekonomiska balansen i avtalet till leverantörens fördel skulle det kunna utgöra en väsentlig ändring enligt 17 kap. 14 § LOU, vilket innebär att en ändring av avtalet förmodligen inte kan göras med stöd av den bestämmelsen.

  Det betyder sannolikt att en sådan prisjustering endast kan tillåtas med stöd av 17 kap. 9 § LOU om ändringar av mindre värde. För en mer ingående redogörelse av ändringsbestämmelserna, se vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.