Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

När ska ett krav vara uppfyllt?

Arbetar med en upphandling som har krav på små förpackningar. Vi har inte så små förpackningar av produkterna idag men kommer att ha det till avtalsstart. Visst är det så i nya LOU att kraven inte behöver vara uppfyllda förrän tills avtalsstart.

Kommentarer

 • Hej Maria,

  En bedömning av när ett obligatoriskt krav ska vara uppfyllt får göras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten. När ingen tidpunkt anges i upphandlingsdokumenten ska kravet som huvudregel vara uppfyllt vid tiden för anbudets ingivande, om det inte i undantagsfall anses vara oproportionerligt (se Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 26–12 och 3688–14).

  Det är möjligt att utforma krav som särskilda kontraktsvillkor, det vill säga krav på hur ett kontrakt ska fullgöras. Ett sådan krav behöver inte vara uppfyllt vid tiden för anbudsinlämning. Det bör dock framgå av upphandlingsdokumenten när det ska vara uppfyllt.

  Någon skillnad mellan ÄLOU och den nu gällande LOU finns inte i det här avseendet.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.