Till senaste kommentaren

Punkthänvisningar i Arbetsrättsliga villkor för AMA AF

Hur ska punkthänvisningarna användas för arbetsrättsliga villkor enligt AMA AF? Går det bra att hänvisa till koderna istället?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej,

  De punkthänvisningar som anges i vår mall för kontraktsvillkor för arbetsrättsliga villkor ska användas genom att texten under varje punkt bör skrivas in under respektive AMA AF kod som vi hänvisar till. I de fall som en upphandlande organisation har egna formuleringar för de arbetsrättsliga villkoren bör villkoren ställas under den kod som är bäst lämpad.

  Vi har tillsammans med Svensk Byggtjänst AB tagit fram var de arbetsrättsliga villkoren kan vara lämpliga att ange i deras standardavtal, den så kallade AMA-serien. I inlägget Upphandlingsdokument utformade enligt AMA från Svensk Byggtjänst och användning av standardavtal i vår Frågeportal har vi besvarat lite mer ingående vad dessa standardavtal innebär kopplat till upphandlingslagstiftningen.

  Det är lite oklart vad du menar med att hänvisa till koderna istället, men upphandlingslagstiftningen innehåller inte detaljerade regler för upphandlingsdokumentens utformning. Den organisationen får som utgångspunkt fritt välja hur upphandlingsdokumenten och dess innehåll rubriceras och kategoriseras. Det innebär också att det finns en rättighet och möjlighet att tillämpa ett standardavtal som organisationen finner lämpligt för det aktuella kontraktsföremålet.

  Det kan tilläggas är att oavsett om den upphandlande organisationen använder sina egna avtalsvillkor eller om man väljer att tillämpa ett standardavtal ska villkoren vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Med vänlig hälsning
  Lena

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.