Till senaste kommentaren

Är det tillåtet att kombinera ett ramavtal med ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

Hej,

Jag undrar om det är tillåtet för en upphandlade myndighet att inrätta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för vissa avgränsade tjänster som redan ingår i ett bredare ramavtal genom en tidigare genomförd upphandling?

Kommentarer

 • Hej Gunnar,

  Det finns ingen bestämmelse i lagen om offentlig upphandling som hindrar en upphandlande myndighet från att inrätta ett dynamiskt inköpssystem (DIS) för varor och tjänster som redan omfattas av ett upphandlat ramavtal.

  Däremot så kan det finnas avtalsrättsliga hinder mot ett sådan upplägg. Ett exempel skulle kunna vara att villkoren i är utformade på ett sådant sätt som innebär att den upphandlande myndigheten är skyldig att avropa alla de varor och tjänster som ramavtalet omfattar från de leverantörer som är parter i ramavtalet. Är den upphandlande myndigheten bunden att endast köpa de aktuella varorna och tjänsterna av ramavtalsleverantörerna skulle ett frångående utgöra ett kontraktsbrott, vilket kan resultera i skadeståndsskyldighet. Det kan därför vara bra att kontrollera om det avtalsrättsligt finns en möjlighet att köpa varor och tjänster utanför ramavtalet.

  När DIS:et inrättas kan det vara lämpligt att informera potentiella leverantörer om att det även finns ett ramavtal som omfattar samma typer av varor och tjänster som DIS:et avser och vice versa när ramavtalet eventuellt ska upphandlas på nytt.
   
  Källhänvisningar
  prop. 2015/16:195, s. 513 ff. och Ds 2014:25, s. 413 ff. – frågan om parternas ömsesidiga förpliktelser i ett ramavtal främst är av avtalsrättslig karaktär.
   
  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.