Till senaste kommentaren

Använda en upphandlad ramavtalsleverantör i en entreprenadupphandling?

Hej

En liten fråga:
Om ett byggprojekt skall upphandlas och det ingår flera olika ramavtalskategorier
i projektet såsom Bygg, Måleri och Fönsterrenovering (plåt, mur, mm)

Kan då exempelvis en Totalentreprenör (TE) inom mur/bygg räkna på TE och använda underentreprenörer (UE) som ej har ramavtal med kommunen? 
Det skulle innebära att ramavtalsleverantörer inom fönsterrenovering t.ex. inte får en möjlighet att vara med i processen. 

Eller skall kommunen använda sig av de leverantörer som har ramavtal inom rätt kategori (ex. fönster, måleri...)?

Vi kan förstå att det blir lättare att ha en TE med olika UE, än flera leverantörer när man upphandlar projekt. Men samtidigt är det ett omfattande krav som måste uppfyllas för att få ett ramavtal inom exempelvis fönsterrenovering.

Med vänlig hälsning
Mimmi

Kommentarer

  • Hej Mimmi,

    Det är vanligt att upphandlande myndigheter har med en skrivning i sina ramavtal som gör att man får gå ut i en ny upphandling, till exempel vid projekt över ett visst värde. Det blir på det sättet möjligt att göra tillåtna avsteg från ramavtalet. Det finnas även andra skäl som kan göra att en upphandlande myndighet inte är bunden till att avropa från ett ramavtal, se inlägget Är en upphandlande myndighet skyldig att avropa från ett ramavtal?. Utgå från vad som står i avtalsvillkoren i det aktuella ramavtalet för att avgöra om den upphandlande myndigheten får göra avsteg eller inte.

    När den upphandlande myndigheten genomför en entreprenadupphandling kan den välja att låta entreprenören utse alla underentreprenörer men den kan även välja att själv utse entreprenörer för att utföra olika delar av uppdraget. När den upphandlande myndigheten gör det så ska det vara en upphandlad entreprenör, till exempel genom att använda ett befintligt ramavtal. Dessa entreprenörer ska i så fall anges redan i upphandlingen och blir då så kallade sidoentreprenörer.

    Vi förordar dialog mellan avtalsparterna, och så även i detta fall. Detta för att parterna tillsammans ska komma fram till vad som är möjligt och inte. Det är bra att ha med både sakkunniga beställare och upphandlingskompetens i en sådan dialog.
    Maria Upphandlingsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.