Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Är en leverantör skyldig att leverera vid avrop på ett ramavtal?

Hej,

Banken håller för närvarande på att se över ett förfrågningsunderlag utgivet av Kommentus. Upphandlingen avser ett ramavtal som ska tecknas med en enda leverantör. Ramavtalet innebär en möjlighet – men inte skyldighet – för avropande myndigheter enligt avtalet att nyttja avtalet. Banken funderar på hur detta förhåller sig till LOU (särskilt 5 kap 4 §) och det faktum att den här typen av avtalet som huvudregel såvitt vi förstår av kommentarerna är ”ömsesidigt förpliktigande”. Eftersom avtalet innebär en möjlighet – men inte en skyldighet – att avropa enligt avtalet för upphandlande myndigheter, ska det då uppfattas som att leverantören kan avstå från att svara på avrop (dvs avstå från att teckna enskilda avtal under ramavtalet) och behöver leverantören i så fall ange något skäl för detta?

Vad gäller oberoende av vad leverantören har åtagit sig i ramavtalet?

Tacksam för er input.

Mvh,
Madelene

(Signatur redigerad av Upphandlingsmyndigheten)

Madelene (Namn redigerat av Upphandlingsmyndigheten) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Madelene,

  Frågan om huruvida en leverantör är skyldig att leverera till en upphandlande myndighet vid avrop på ett ramavtal är främst av avtalsrättslig karaktär (se prop. 2015/16:195 s. 513 ff. samt beaktandesats 61 i LOU-direktivet). Svaret på frågan beror ytterst på huruvida samtliga villkor i ramavtalet är fastställda eller inte. 

  Ramavtal med alla villkor fastställda är normalt ömsesidigt förpliktigande för parterna, medan ramavtal där alla villkor inte är fastställda inte är ömsesidigt förpliktigande. Med andra ord är en leverantör i princip alltid skyldig att leverera enligt ramavtalet, men en upphandlande myndighet är inte alltid skyldig att avropa från ramavtalet.

  Uppdaterad den 20 februari 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.