Till senaste kommentaren

Tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med eller utan förnyad konkurrensutsättning

Hej
Vi har vunnit ett ramavtal genom att vi fått högst poäng i viktning av kompetens och pris. Avtal har tecknats med ytterligare två konsulter.

I normala fall blir vi alltid tillfrågade först om vi vunnit en upphandling som rankad 1:a. I detta fallet är vi ställa på samma nivå som nummer två och tre för att konkurrensutsättas på nytt vid varje enskilt uppdrag. För mig känns det som att vi "undervärderas" medan de andra konsulterna "övervärderas" i kommande förfrågningar som enbart kommer att baseras på pris.

Hur resonerar ni kring detta? Är det ett OK förfarande att göra såhär?

Hälsningar
Tina

Kommentarer

 • Hej Tina,

  I de tidigare upphandlingarna ni deltagit i har samtliga villkor varit fastställda i ramavtalet. Den upphandlande myndigheten har då tillämpat de objektiva villkoren i ramavtalet för att avgöra vilken av ramavtalsleverantörerna som ska tilldelas kontraktet. I det beskrivna fallet har någon form av rangordning skett där ni har rangordnats som etta.

  I ramavtalet som ni nu ingått är inte samtliga villkor fastställda. Av ramavtalet framgår att kontrakt tilldelas efter en förnyad konkurrensutsättning. En förnyad konkurrensutsättning innebär att ramavtalsleverantörerna bjuds in till att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet. Dessa villkor får, om det är nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som har angetts i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet. I en förnyad konkurrensutsättning saknar vanligtvis ramavtalsleverantörernas anbud i den ursprungliga upphandlingen betydelse.

  Det finns även en möjlighet att kombinera förfarandena ovan i ett ramavtal på så vis att man i vissa fall tilldelar kontrakt genom till exempel en rangordning där samtliga villkor är fastställda och i andra fall, till exempel vid avrop över ett visst belopp, tilldela kontrakt efter en förnyad konkurrensutsättning.

  Det är med andra ord helt tillåtet för den upphandlande myndigheten att förfara på det sättet du beskriver under förutsättning att förfarandet framgår av upphandlingsdokumenten i upphandlingen.

  Källhänvisningar
  • 7 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning utan en förnyad konkurrensutsättning
  • 7 kap. 8–9 §§ LOU – tilldelning efter en förnyad konkurrensutsättning
  • 7 kap. 7 § LOU – tilldelning delvis efter en förnyad konkurrensutsättning. 
  Uppdaterad: den 26 november 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.