Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Ramavtal utan rangordning och utan förnyad konkurrensutsättning

Sedan innan införandet av den nya lagstiftningen har det funnits indikationer från olika håll om att det med den nya LOU skulle kunna vara möjligt att under ett ramavtal kvalificera in flera leverantörer utan inbördes rangordning och utan förnyad konkurrensutsättning.

Exempelvis gällande upphandling av livsmedel där det dels är önskvärt att möjliggöra för fler små och mellanstora företag att kunna/våga lämna anbud samt att säkerställa leveranser från leverantörer som har tillgång till god kvalité av exempelvis ekologisk potatis (något som kan variera stort och där våra beställare skulle önska en valmöjlighet bland leverantörer vid beställningstillfället) samt att motverka orimligt låga priser vid anbudslämning (för att säkra att leverantören faktiskt kan leverera efterfrågade varor eller tjänster till bästa kvalitet för det bästa priset vid varje avropstillfälle under hela ramavtalsperioden).

Finns det något i den nya lagstiftningen eller i förarbetena som innebär nya möjligheter för ovan nämnda?

Kommentarer

 • Hej Sofia!

  Om en upphandlande myndighet har ingått ett ramavtal med flera leverantörer har samtliga villkor är fastställda ska kontrakt som grundas på ramavtalet tilldelas enligt 7 kap. 6 eller 7 §§ LOU (se 7 kap. 5 § LOU). I det fall den upphandlande myndigheten tilldelar kontrakt utan en förnyad konkurrensutsättning ska den tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet. De objektiva villkoren ska anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet (se 7 kap. 6 § andra stycket LOU). De objektiva kriterierna kan ha formen av en rangordning, men det är även möjligt att använda vad som tidigare kallats "annan fördelningsnyckel".

  Det kan dock inte vara frågan om ett fritt val mellan leverantörer från den upphandlande myndighetens sida, utan det ska finnas någon form av förutsebar mekanism för att avgöra vilken leverantör som kommer tilldelas ett visst kontrakt.

  För uttalanden i förarbetena om fördelningsnycklar, se prop. 2015/16:195 s. 518-520 och s. 1011-1013.

  Vi hänvisar även till tidigare svar på frågan Fördelningsnyckel: Fördelning av avrop "efter myndighetens behov" som innehåller en övergripande jämförelse mellan regleringen i äldre LOU och nya LOU.

  Uppdaterad: den 10 september 2018

  Med vänliga hälsningar
  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.