Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Får man referera till en bifogad fil istället för att svara direkt i upphandlingsverktyget?

Hej.

Har man rätt att i en beskrivning referera till en bifogad fil istället för att skriva direkt i upphandlingsverktyget?

Detta för att underlätta läsning för Upphandlande Myndighet?

Kommentarer

 • Hej!

  LOU innehåller inga särskilda regler för den situation som du beskriver.

  Av Högsta förvaltningsdomstolens praxis följer att anbud i regel ska förkastas om de inte lever upp till de obligatoriska krav som den upphandlande myndigheten formulerat i något av upphandlingsdokumenten (se HFD 2016 ref. 37).

  Som utgångspunkt gäller därför att en leverantör ska lämna information på det sätt som den upphandlande myndigheten föreskrivit. Vid osäkerhet är den lämpligaste åtgärden att fråga den upphandlande myndigheten vilka olika sätt som information tillåts att lämnas, i syfte att undvika att det lämnade anbudet förkastas.

  Med vänliga hälsningar,
  Johan

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.