Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Referenser - kommunalägt bolag

Hej,
I upphandlingsdokumenten anges att en referens ska avse referensuppdrag utfört åt den upphandlande myndigheten. I detta fall en kommun. Anbudsgivaren har angett en referens som avser referensuppdrag hos ett helägt bolag till kommunen. Kommunen har kontaktat anbudsgivaren och säger att anbuden ska diskvalificeras på denna grund. Är detta en godkänd referens eller hur ska man bedöma det? Finns det någon rättspraxis? Tack på förhand! //Maria

Kommentarer

 • Hej!

  Inledningsvis finns det inget hinder mot att en upphandlande myndighet använder sig av egna referenser, så länge referenstagningen sker på ett objektivt sätt (se Kammarrätten i Göteborg mål nr 2604-10).

  Vidare står det den upphandlande myndigheten fritt att bestämma upphandlingsdokumentens utformning och att själv välja vad som ska tillmätas betydelse, så länge det sker inom ramen för LOU och i övrigt enligt de grundläggande upphandlingsprinciperna som gäller vid offentlig upphandling, bland annat proportionalitetsprincipen. En proportionalitetsprövning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

  Om ett referensuppdrag uppfyller den upphandlande myndighetens krav på referenser får avgöras utifrån hur kravet är utformat i upphandlingsdokumenten. I sammanhanget kan nämnas att kommunen och det kommunala bolaget utgör separata juridiska personer och att det kommunala bolaget med största sannolikhet är att betrakta som en egen upphandlande myndighet.

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.