Till senaste kommentaren

Regelverk vid upphandling/inköp av kultur teater författarbesök film konstinköp dans kulturevenemang

Hej,

jag behöver information om hur jag ska tänka när det gäller inköp av kulturevenemang. Kommunen köper in bland annat teater dans film till skolverksamheten. Även författarbesök, konstnärsbesök och div. annan kulturutövning.
 • Hur ska man tänka när man gör evenemang för fritidsverksamhet (fritidsgård). Kan man köpa in en specifik hiphop-grupp, cirkus, trolleri etc.?
 • Om en vägg ska konstutsmyckas - hur går val av konstnär till då - vad säger regelverket?
 • Var kan jag hitta information om upphandling om kulturfrågor hos UHM och i LOU?
Med vänlig hälsning

Kommentarer

 • Hej Anita!

  Tack för din fråga.

  Inledningsvis kan sägas att upphandlande myndigheter har en relativt långtgående frihet att utforma sin upphandling efter myndighetens behov, förutsatt att det är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det är därför viktigt att de krav som ställs i upphandlingen bland annat är proportionerliga och likabehandlande.

  Vidare får en en upphandlande myndighet under vissa förutsättningar göra undantag från annonseringsplikten när de vill köpa in konstnärliga gestaltningar. Upphandlande myndigheter kan i dessa fall använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § punkten 1 lagen om offentlig upphandling (LOU). Bestämmelsen anses omfatta såväl inköp av konstverk som kontrakt med en särskild artist eller annan kulturutövare. Du kan läsa mer om upphandlingar av kulturtjänster i inlägget Upphandling av artister till årligt återkommande evenemang i vår Frågeportal.

  Då du undrar om det är möjligt att köpa in ett konstverk eller en tjänst av en specifik artist kan det vara av vikt att betona att det framgår av 6 kap. 14 § punkten 1 LOU att förhandlat förfarande utan föregående annonsering enbart får användas när det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör därför att syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation. Undantagsbestämmelsen ska tillämpas restriktivt och om en bedömning om den är tillämplig måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

  I Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 8254-16 angav domstolen att en konstnärs identitet i sig kan avgöra ett konstföremåls unika art och värde. Det innebär att bestämmelsen lämnar utrymme för den upphandlande myndighetens subjektiva uppfattning att avgöra vilken konstnär som är bäst lämpad att utföra uppdraget om syftet med upphandlingen är att köpa ett unikt konstverk eller konstnärlig prestation från den konstnären. Myndigheten behöver därför inte, på ett objektivt sätt, visa att det inte finns någon annan leverantör som haft möjlighet att utföra uppdraget.

  Med vänlig hälsning,
  Filippa

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.