Till senaste kommentaren

Kan leverantören innan upphandlingen visa sitt system och lämna visningsexemplar och liknande?

Hej!

En kommun som jag arbetar med har startat en diskussion med en leverantör avseende en "visningslägenhet".

Leverantören i fråga levererar varor för hemomsorg (hemtjänst och hemsjukvård). De vill då kunna installera sina olika varor i en lägenhet dit personal från socialförvaltningen kan komma för att se hur tekniken fungerar, få inspiration och idéer. Leverantören i fråga har INTE ramavtal med kommunen utan kommunen avser upphandla de aktuella varorna vid olika tillfällen.

Finns det något särskilt som kommunen bör ta hänsyn till i denna process?

Hur kan man försöka säkerställa att framtida kravspecifikation etc. från socialförvaltningen inte blir en direkt "härmning" av det de fick se i lägenheten utan faktiskt görs generellt så att även andra leverantörer kan lämna anbud?

Tacksam för lite "guidning" i ärendet om sådan finns. Vet ni om andra exempel där detta, eller liknande, förekommer?

Tack på förhand!

Kommentarer

 • Hej!

  Jag är inte bekant med något exempel där ett liknande upplägg har förekommit. Däremot förekommer det att upphandlande myndigheter och enheter genomför marknadsundersökningar inför kommande upphandlingar, det kan till exempel ske genom mässor eller andra typer av demonstrationer i andra sammanhang. Sedan förekommer det att leverantörer som har blivit upphandlade tillhandahåller visningslokaler eller liknande för att beställare ska kunna titta på visningsexemplar av upphandlade produkter med mera. I dessa fall har visningslokalerna antingen varit ett obligatoriskt krav, tilldelningskriterium eller särskilt kontraktsvillkor i upphandlingen. Som utgångspunkt bör de grundläggande upphandlingsprinciperna iakttas, och då särskilt likabehandlingsprincipen. Av principen följer att kraven ska tillåta leverantörer att delta på lika villkor i upphandlingsförfarandet.

  Det framgår inte riktigt utifrån din fråga hur de kommande upphandlingarna kommer gå till avseende exempelvis val av förfarande. Tekniska specifikationer i en upphandling får inte innehålla inte innehålla hänvisningar till exempelvis ett fabrikat som karakteriserar varor som tillhandahålls av en specifik leverantör om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas. Det är något som bör tas i beaktande när upphandlingsdokumenten utformas. Går det inte att beskriva kontraktsföremålet på något allmänt sätt får sådana hänvisningar ändå förekomma men ska då följas av orden ”eller likvärdigt”. I sammanhanget bör noteras att en upphandling inte får utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

  En generell utgångspunkt för att öppna upp för konkurrens i upphandlingar är att formulera funktionskrav som anger vad som ska uppnås istället för att i detalj ange hur något ska uppnås.

  Läs mer
  Läs även inlägget Måste man informera om vilka leverantörer man träffat under förberedelsefasen? i vår Frågeportal.

  Källhänvisningar
  • 9 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer.
  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.