Till senaste kommentaren

Reglering i upphandling gällande skyddsombudsstopp

Hej!

Vi arbetar med att ta fram ett DIS för olika boendeformer inom socialtjänsten (HVB vuxna, stödboende och bostad med särskild service etc.). Vi har funderat över hur vi bör reglera kring skyddsombudsstopp (enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 7 §), det vill säga om facket beslutar att stänga arbetsplatsen. Hur bör det hanteras i förhållande till de placerade? De behöver ju ha insatserna oavsett om leverantörens personal kan utföra dem eller inte. Vi undrar också hur ersättningen till leverantören bör hanteras i sådana situationer.

Kommentarer

 • Hej Sara,

  Även om facket beslutar om ett skyddsombudsstopp så har kommunen fortfarande ett ansvar gentemot de placerade. Det ansvaret kan uppfyllas på olika sätt med behöver inte regleras i det enskilda avtalet med just det boende där verksamheten stoppats. Exempelvis kan det vara möjligt att tillfälligt placera de boende genom att direktupphandla platser på andra boenden, eller genomföra en ny upphandling i det dynamiska inköpssystemet.

  För att det ska vara möjligt att genomföra en direktupphandling behöver värdet samtliga direktupphandlingar av samma slag understiga direktupphandlingsgränsen för välfärdstjänster, alternativt så behöver det finnas något annat skäl för att undanta upphandlingen från annonsering. Om man inte vet hur länge ett skyddsstopp vara så kan det vara möjligt att tillfälligt placera de boende genom direktupphandling medan en ny upphandling, inom eller utanför det dynamiska inköpssystemet, genomförs.

  Vilken ersättning ni ska betala till en leverantör i händelse av ett skyddsstopp ska framgå av avtalet och är upp till er att avgöra. För att affären inte ska bli alltför oattraktiv för utförarna kanske ni kan behöva betala en viss ersättning även under ett skyddsstopp. För att ta reda på vilken ersättningsnivå som är rimlig i ett sådant läge är ett tips att dels kontakta andra kommuner för att ta reda på hur de utformat sina ersättningsvillkor, dels att göra en marknadsanalys och exempelvis fråga ett antal leverantörer.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.