Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan man ta hänsyn till olika kriterier vid utvärdering?

Finns det någon bra utvärderingsmodell att använda sig för att upphandla en totalentreprenad på fast pris och funktioner, relativ utvärdering. Anbudslämnaren bifogar en gestaltning/skiss som utvärderas utifrån kriterier såsom utformning, volym, underhåll, integrering, estetik? Hur görs en sådan utvärdering utan att bli subjektiv?

Kommentarer

 • Hej Ida!

  Upphandlingsmyndigheten har inte några särskilda exempel eller förslag, utan en bedömning får i slutändan göras utifrån vad som är lämpligt i det enskilda fallet med beaktande av de grundläggande principerna och de andra bestämmelserna i LOU (2007:1091).

  Det är möjligt att utforma en utvärderingsmodell där den upphandlande myndigheten tar hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, till exempel kvalitet och estetiska egenskaper (se 12 kap. 1 § andra stycket LOU). Om sådana kriterier används ska den upphandlande myndigheten som huvudregel ange hur sådana kriterier kommer att viktas inbördes (se 12 kap. 2 § LOU). Även om den upphandlande myndigheten använder "mjuka" kriterier ska det vara tydligt för anbudsgivarna vad som ligger till grund för bedömningen, varför det kan vara lämpligt att ange hur bedömningen kommer gå till och vad som till exempel krävs för att tilldelas olika poäng enligt de olika kriterierna i upphandlingen. Upphandlingsmyndigheten kan inte ge beskrivningar om hur skönsmässig en utvärderingsmodell kan vara, men för att öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen ska tillgodoses bör utvärderingsmodellen och förfrågningsunderlaget vara så pass tydligt att leverantörer kan förstå kraven och vad som omfattas av den upphandlande myndighetens bedömning (se bland annat C-19/00 SIAC Construction punkt 42 och RÅ 2002 ref 50).

  I övrigt, se bland annat svar på frågorna 

  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.