Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Renovering och ombyggnad av befintliga lokaler, ska det upphandlas?

Myndigheten har blivit föremål för ett omlokaliseringsbeslut där hela verksamheten ska flyttas till huvudorten. För att göra detta möjligt behöver befintliga lokaler renoveras och byggas omför att plats ska kunna beredas åt ytterligare medarbetare.

Vad säger LOU? Behöver myndigheten upphandla dessa tjänster (bygg, el, måleri etc.) eller kan hyresvärden anlita sina leverantörer? Kontraktsvärdet kommer att överstiga tröskelvärdet.

Kommentarer

 • Hej Lotta,

  LOU omfattar de åtgärder en upphandlande myndighet vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. LOU innehåller dock en del undantag från upphandlingsplikten. Ett av dessa undantag är det så kallade hyresundantaget som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt till fastighet.

  Kortfattat kan sägas att undantaget omfattar de varor, tjänster och byggentreprenader som normalt sett ingår i hyresvärdens fastighetsförvaltning. Övriga anskaffningar omfattas som utgångspunkt av upphandlingsplikten. Notera att undantag från upphandlingsplikten ska tolkas restriktivt och att det är den upphandlande myndigheten som ska kunna visa att undantaget är tillämpligt.

  En bedömning måste göras i den enskilda fallet om hyresundantaget kan vara tillämpligt i den aktuella situationen. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, men läs gärna inläggen Vad omfattas av hyresundantaget?, Ska kommunens hyresavtal upphandlas? och Är hyresundantaget tillämpligt när leverantören först bygger lokalen som ska hyras ut? för mer information om när hyresundantaget kan vara tillämpligt.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § LOU – LOU:s tillämpningsområde
  • 3 kap. 19 § LOU – hyresundantaget.

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.