Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ska renovering och ombyggnad av befintliga lokaler upphandlas?

Myndigheten har blivit föremål för ett omlokaliseringsbeslut där hela verksamheten ska flyttas till huvudorten. För att göra detta möjligt behöver befintliga lokaler renoveras och byggas omför att plats ska kunna beredas åt ytterligare medarbetare.

Vad säger LOU? Behöver myndigheten upphandla dessa tjänster (bygg, el, måleri etc.) eller kan hyresvärden anlita sina leverantörer? Kontraktsvärdet kommer att överstiga tröskelvärdet.

Kommentarer

 • Hej Lotta,

  De åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt ska upphandlas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller dock en del undantag från upphandlingsplikten. Ett av dessa undantag är det så kallade hyresundantaget som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, servitutsrätt eller någon annan rätt till fastighet.

  Kortfattat kan sägas att undantaget omfattar de varor, tjänster och byggentreprenader som normalt sett ingår i hyresvärdens fastighetsförvaltning. Övriga anskaffningar omfattas som utgångspunkt av upphandlingsplikten. Notera att undantag från upphandlingsplikten ska tolkas restriktivt och att det är den upphandlande myndigheten som ska kunna visa att undantaget är tillämpligt.

  I vårt inlägg När gäller hyresundantaget? i vår Frågeportal har vi förklarat mer utförligt vad som gäller.

  Läs mer 
  Läs gärna inläggen Ska kommunens hyresavtal med ombyggnad upphandlas? och Är hyresundantaget tillämpligt när leverantören först bygger lokalen som ska hyras ut? för mer information om när hyresundantaget kan vara tillämpligt.

  Läs även Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) vägledning Gäller LOU vid hyra av lokal? som syftar till att fungera som ett stöd med tydliggörande av olika alternativa handlingsalternativ inför en lokalanskaffning samt som ett diskussionsunderlag och argumentationsstöd.

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • 3 kap. 19 § LOU – hyresundantaget.
  Uppdaterad: den 27 november 2019 

  Med vänlig hälsning,
  Rasmus Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.