Till senaste kommentaren

Vad betyder aktivitet vid reserverad upphandling av välfärdstjänster?

Hej!
Jag har några frågor angående möjligheten att reservera deltagande i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till organisationer som uppfyller särskilda krav:
 • Syftet ska vara kopplat till tjänstens tillhandahållande. 
 • Vinst ska återinvesteras. 
 • Lednings- och ägarstruktur ska vara grundat på personalens ägande eller aktivitet. 
Fråga 1
Vad betyder begreppet "aktivitet" tredje punkten ovan? Att Lednings- och ägarstruktur ska vara grundat på personalens ägande eller aktivitet. 

Fråga 2
Det finns en begränsning när det gäller avtalets löptid och möjlighet att tilldela samma organisation ett nytt avtal genom reserverad upphandling. Löptiden för ett avtal som har upphandlats med stöd av bestämmelsen får inte överstiga tre år. En organisation som har tilldelats ett avtal med stöd av bestämmelsen under de senaste tre åren kan inte på nytt tilldelas ett avtal på samma sätt.

Om en kommun 2019 vill använda sig av möjligheten att reservera deltagande i upphandling, kommer då den verksamhet som har haft avtal de senaste 6 åren (och som alltså upphandlats enligt LOU) att diskvalificeras?

Vänliga hälsningar
Victoria

Kommentarer

 • Hej Victoria,

  Fråga 1
  Bestämmelsen och bakomliggande upphandlingsdirektiv ger oss inte mycket vägledning om vilken typ av organisationer det handlar om. Kooperativ nämns som exempel. Syftet med den svenska regleringen är att främja idéburen sektors möjligheter att delta i upphandling, det nämns i förarbetena till lagstiftningen (prop. 2017/18:158). Bedömningen om en organisation omfattas av regleringen måste göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Det ska tilläggas att i förarbetena framgår det att regeln inte är helt lätt att förstå och det till viss del beror på att regeln i det bakomliggande upphandlingsdirektivet är oklar. Det är något som behöver lösas i rättstillämpningen.

  Du hittar bestämmelsen i 19 kap. 6 a § LOU. Bestämmelsens fullständiga lydelse avseende kraven på organisationen är:

  "En upphandlande myndighet får reservera deltagandet i en upphandling av tjänster som anges i bilaga 2 a och som omfattas av CPV-koderna 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 85000000-9 till 853230009, 98133000-4, 75121000-0, 75122000-7, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5 och 80590000-6, för sådana organisationer som
  1. har som syfte att fullgöra ett offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster,
  2. återinvesterar eventuell vinst för att uppnå syftet enligt 1, och
  3. har en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på personalens ägande eller deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.
  Löptiden för ett kontrakt som tilldelas med stöd av första stycket får inte överstiga tre år.

  Om en upphandlande myndighet med tillämpning av första stycket har tilldelat en organisation ett kontrakt för en viss tjänst under de senaste tre åren, får myndigheten inte med stöd av samma stycke tilldela den organisationen ett kontrakt för den berörda tjänsten."

  Fråga 2
  Enligt bestämmelsen kan en upphandlande myndighet som genomför en reserverad upphandling inte tilldela kontraktet till en leverantör som tilldelats kontrakt med stöd av bestämmelsen under de senaste tre åren. Det betyder att om avtalet är upphandlat på vanligt sätt idag så borde organisationen kunna vara med i en reserverad upphandling av denna typ, om övriga villkor är uppfyllda det vill säga.

  Läs mer
  Vi har tagit fram vägledande material om reglerna för upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 28 juni 2019
  Nina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.