Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Går det att sekretessbelägga RFI-svar?

I en av Upphandlingsmyndighetens informationsbroschyrer står det att:

"Den ansvariga upphandlaren på PTS framhåller att ett problem är att man som upphandlande myndighet inte kan sekretessbelägga RFI-svar, eftersom endast sådan information som ingår i en affärsrelation betraktas som företagssekretess."

Är detta sant?

Kommentarer

 • Hej,

  Notera att informationsbroschyren Exempelblad: Funktionsupphandling Post- och telestyrelsen – Upphandling av system för prototyp av direkttextning av TV-program har tagits fram i intervjuform. Den återspeglar den intervjuades syn på RFI-svar.

  Ett skriftligt RFI-svar som inkommit till en myndighet utgör en allmän handling. Den intervjuade syftar troligen på att det kan vara svårt att belägga ett sådant RFI-svar med sekretess med hänvisning till sekretess till skydd för enskilds affärsförbindelse med myndigheten som framgår av 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). I vanliga fall finns ingen affärsförbindelse mellan den som lämnar ett RFI-svar och myndigheten.

  Eventuellt kan bestämmelserna avseende sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse som framgår av 19 kap. 3 § första stycket OSL aktualiseras i samband med en RFI.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist
 • Kan själva RFI:n sekretessbeläggas? Det vill säga att det utskickade remissunderlaget bara får hanteras av de leverantörer som fått det och att de inte får sprida det vidare?
  Camilla Hulkki
 • Hej Camilla,

  Ja, om uppgifter i en RFI omfattas av sekretess har myndigheten en skyldighet att sekretessbelägga uppgifterna. Det är alltså ingen valmöjlighet utan en skyldighet.

  Angående din sista fråga, om utsträckning av sekretess vid användning av externa referensgrupper, hänvisar vi till inlägget Från och med när gäller "absolut sekretess" i en upphandling?.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.