Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Säkerhetsskyddsavtal vid upphandling av komponenter?

Vid upphandling av komponenter som ska användas i ett skyddsobjekt, system eller byggnad som är klassat som skyddsobjekt, ska en säkerhetsskyddsanalys göras för den enskilda produkten och kan en sådan analys för en enskild komponent resultera i att man ska kräva att säkerhetsskyddsavtal upprättas med anbudsgivaren/leverantören?  Detta blir särskilt svårt om den enskilda komponenten i sig inte kan orsaka den skada på Sveriges säkerhet som lagen kräver, men tillsammans med andra komponenter som inte skyddats i SUA avtal kanske kan orsaka en sådan skada.

Kommentarer

 • Hej Stig,

  Vi bedömer att din fråga utgör en säkerhetsskyddsfråga utan direkt koppling till upphandling. Rena säkerhetsskyddsfrågor bör ställas till er tillsynsmyndighet på säkerhetsskyddsområdet. Frågan om det finns behov av säkerhetsskydd i det enskilda fallet kräver att man bland annat gör en säkerhetsskyddsanalys och gör vissa strategiska överväganden inom säkerhetsskydd. I detta avseende kan Säkerhetspolisens stöd inom säkerhetsskydd vara till hjälp. Säkerhetspolisen har tagit fram sex olika vägledningar inom säkerhetsskydd. Du hittar vägledningarna på Säkerhetspolisens webbplats under ”Relaterade dokument”.

  Utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv kan något nämnas om den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet. Om det i en säkerhetsskyddad upphandling saknas skäl att ställa krav på säkerhetsskydd kan kravet på säkerhetsskydd bedömas vara oproportionerligt om konkurrensen begränsas med anledning av de ställda säkerhetsskyddskraven. Av samma anledning är det exempelvis inte möjligt att rutinmässigt ställa krav på säkerhetsskydd i alla upphandlingar för att vara på ”den säkra sidan” och därmed undgå genomförandet av en säkerhetsskyddsanalys inför varje upphandling.

  Krav på säkerhetsskydd måste föregås av en säkerhetsskyddsanalys. En väl genomförd säkerhetsskyddsanalys som bekräftar behovet av säkerhetsskydd i en upphandling talar starkt för att kravet på säkerhetsskydd är proportionerligt.

  Läs mer
  Läs mer på vår webbplats om Upphandlingsreglerna och säkerhetsskydd.

  Med vänlig hälsning
  Arash

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.