Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling

Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling har nu börjat gälla.
Gäller lagen för upphandlingar som pågår men annonserats före 1 april?

Kommentarer

 • Hej Per,

  Mycket riktigt gäller från den 1 april 2018 nya regler för statliga myndigheter som har för avsikt att göra en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal på nivå 1. Innan upphandlingsprocessen inleds ska myndigheten göra en särskild säkerhetsanalys och samråda med sin tillsynsmyndighet, Säkerhetspolisen eller Försvarsmakten. För att läsa mer om Samråd vid säkerhetsskyddad upphandling se Säkerhetspolisens webbplats.

  Enligt övergångsbestämmelserna till den nya bestämmelsen gäller äldre föreskrifter fortfarande för överlåtelser och upphandlingsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet (se säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Någon närmre beskrivning av vilken tidpunkt som avses med ”upphandlingsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet” ges inte i säkerhetsskyddsförordningen.

  Enligt förarbetena till LOU anses ett upphandlingsförfarande ha påbörjats när den upphandlande myndigheten eller enheten beslutat att inleda ett upphandlingsförfarande och detta beslut kommit till kännedom utåt genom att den upphandlande myndigheten eller enheten tagit någon form av extern kontakt i syfte att anskaffa det som beslutet avser (se prop. 2015/16:195 s. 918).

  Uppdaterad: den 16 oktober 2019

  Med vänlig hälsning,
  Gustav Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.