Till senaste kommentaren

Undertecknande av anbud och sanningsförsäkran

Hej,

Jag försöker utreda hur vi ska hantera bilagor för Sanningsförsäkran och Undertecknande av anbud. Jag tolkar det som att vi inte kan skapa EN bilaga både för Sanningsförsäkran och Undertecknande av anbud på grund av de leverantörer som väljer att inkomma med ett ESPD-formulär i upphandlingen inte ska tvingas underteckna en Sanningsförsäkran innan en eventuell tilldelning?

Alltså, om vi har de 2 underskrifterna sammanfogade till 1 undertecknande i en bilaga så innebär det att leverantörer som väljer att inkomma med ett ESPD-formulär kan välja att inte underteckna bilagan på grund av att den innehåller en Sanningsförsäkran? För jag antar att vi ändå kran kräva att de undertecknar sitt anbud?

Hade ju underlättat att enbart ha en bilaga för dessa två signeringar, men är det möjligt?

Tack!

Kommentarer

 • Hej!

  Precis som enligt gamla LOU kan den upphandlande myndigheten kräva att leverantören ska underteckna sitt anbud. En upphandlande myndighet har även kvar möjligheten att närmare specificera vem eller vilka av leverantörens företrädare som ska underteckna en anbudshandling.

  Den problembild du beskriver avseende bilagorna är riktig. En leverantör som använt sig av en egenförsäkran har en rätt att inte behöva inkomma med en sanningsförsäkran direkt med sitt anbud. Denna problematik kan lösas genom att ni delar upp kravet på underskrift. Det betyder att leverantörer som inte använder sig av en egenförsäkran måste skriva under både anbudet och sanningsförsäkran separat medan de leverantör som använder sig av en egenförsäkran enbart måste skriva under anbudet.

  Inget hindrar dock en leverantör som givit in en egenförsäkran från att frivilligt skriva under och lämna in även sanningsförsäkran redan vid ingivandet av anbudet för att slippa göra detta senare. Ni kan upplysa leverantörerna om denna frivilliga möjlighet i upphandlingsdokumenten.

  Uppdaterad: den 10 februari 2020

  Med vänlig hälsning,
  Robin Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.