Till senaste kommentaren

Särskild fördelningsnyckel utan varukorg

Hej!

Vi har funderat på en ramavtalsupphandling med flera ramavtalsleverantörer där vi tänkt tillämpa särskild fördelningsnyckel. I och med upphandlingen vill vi dock inte begära in en prislista utan istället dela in produkterna i kategorier med några lägsta krav på prestanda inom varje kategori. Vid tilldelning vill vi sedan använda oss av den särskilda fördelningsnyckeln och i större utsträckning välja fritt beroende på ett antal parametrar. De flesta exempel jag hittar gällande fördelningsnyckel så finns en fördefinierad varukorg. Min fråga är: Går det att använda sig av särskild fördelningsnyckel när det inte finns en varukorg med förutbestämda priser per produkt?

Kommentarer

 • Hej Erik

  Det är svårt för oss att bedöma om det beskrivna affärsupplägget går att använda. Även om det skulle vara tillåtet enligt LOU så kan det finnas en del utmaningar. Upphandlingen kommer, som jag ser det, resultera i att alla leverantörer som kvalificerar sig kommer att vara med på ramavtalet. Inga varor lämnas i anbudet, vare sig varuspecifikationer eller priser. Det finns heller inga bestämda varulistor under avtalstiden och leverantören garanterar i anbudet att kvalitetskraven uppfylls på de varor som kommer att levereras.

  Det kan resultera i många leverantörer i ramavtalet och det är viktigt att din organisation har förutsättningarna att hantera det, både vad gäller inköp och leveranser.

  Hur fördelningsnyckeln är utformad har stor betydelse för om upplägget är affärsmässigt eller inte. Någon slags pris eller kostnadsberäkning ska finnas med i fördelningsnyckeln. Det är inte tillåtet enligt LOU att endast utvärdera på kvalitet. Om avropen till för stor del avgörs på prestanda och liknande är risken att resultatet av ett avrop blir ett oacceptabelt högt slutpris.

  Om det inte finns några avtalade varulistor alls är det bra att ha tänkt igenom hur leverantörerna ska leverera utifrån ett avrop. Leverantören ska leverera utifrån viken prestanda och liknande som efterfrågas, och behöver inför varje avrop tänka nytt för att hitta rätt varor med rätt egenskaper. Det har av den anledningen nog extra stor betydelse för leverantören bland annat hur ofta avropen görs och hur många olika slags varor som ingår i ramavtalet.

  Avropen kommer att göras utan att ni på förhand vet vilka varor som är aktuella för leverans i era kategorier med de efterfrågade egenskaperna. Det ställer krav på de som beställer varorna att de har tillräcklig kunskap inom området både så att avropet blir rätt och att de ska kunna följa upp att levererade produkter håller den kvalitet som är avtalad.

  Att tro att valet av varor blir mer fritt kan vara missvisande. Fördelningsnyckeln ska utformas på ett sådant sätt att valet av leverantör inte får bero på myndighetens godtycke. En fördelningsnyckel ska göra det möjligt att förutse enligt vilka grunder och hur valet av leverantör kommer att gå till i en viss given situation. Ramavtalsleverantörerna ska kunna förstå varför en leverantör väljs framför en annan (se prop. 2015/16:195 s. 519). Fördelen med ett sådant här upplägg borde vara till exempel om det är inom ett område där tekniken är under utveckling eller om den upphandlande myndigheten vill ta tillvara innovativa lösningar. Samma fördel kan kanske nås genom att ställa krav på varor med hjälp av funktionskrav med varukorgar som är flexibla.

  För att läsa mer om effektiva fördelningsnycklar i ramavtal se inlägget Ramavtal med eller utan förnyad konkurrensutsättning? och artikeln Effektiva fördelningsnycklar i ramavtal.
  Maria Upphandlingsspecialist
 • Hej!

  Detta branschområde är snävt och globalt sett finns det få leverantörer. Upphandlingen gäller det du nämner, ett område där tekniken är under utveckling, detta innebär att prislistorna är rörliga och en leverantör torde ha svårt att under någon längre tid garantera ett fast gällande pris i en förutbestämd varukorg. Några prislistor presenteras ej och köparen behöver begära offert varje gång. Detta i kombination med att vi har ett behov av innovativa lösningar utifrån olika scenarion som vi presenterar för leverantörerna, vi vill ha möjlighet att förhandla i större utsträckning för att nå den bästa lösningen. Samtidigt är detta inte ett engångsköp, vi kommer behöva göra åtminstone ett par liknande inköp de kommande 4 åren. Du nämner att samma fördel skulle kunna nås genom att ställa krav på varor med hjälp av funktionskrav med varukorgar som är flexibla, har ni något konkret exempel på hur detta skulle kunna gå till eller en hänvisning till vidare läsning i ämnet?
  Erik
 • Hej Erik,

  Vi har i dagsläget inget konkret exempel på hur detta skulle kunna gå till och kan inte heller ge en hänvisning till vidare läsning i ämnet. Däremot planerar vi att publicera en vägledning i ämnet inom det närmsta halvåret. När den är publicerad kommer vi att informera om det i detta inlägg.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.