Till senaste kommentaren

Kan en leverantör begära sekretess i efterhand?

Kan man ansöka om sekretess på delar i sitt anbud i efterhand, efter att upphandlingen är genomförd och upphandlingen vunnen?

Kommentarer

 • Hej Fredrik,

  Den upphandlande myndigheten ska alltid göra en självständig sekretessprövning innan en allmän handling, eller uppgift i en allmän handling lämnas ut. Att en leverantör önskar sekretess för vissa uppgifter i anbudet fyller därför endast en upplysande funktion till myndigheten om vad leverantören anser är sekretessbelagda uppgifter. Detta innebär att även om en leverantör önskar sekretess för en viss uppgift så kan myndigheten, i sin sekretessprövning, komma fram till att någon sekretess inte föreligger och därmed vara skyldig att lämna ut den allmänna handlingen eller uppgiften.

  Det finns inget hinder mot att en leverantör, efter det att anbudet har lämnats in till den upphandlande myndigheten, kontaktar myndigheten med en önskan om sekretess för vissa uppgifter i sitt anbud. Det är alltså inte en förutsättning att ett sådant önskemål ska ha kommit in tillsammans med anbudet för att den ska kunna beaktas vid sekretessprövningen.

  Sammanfattningsvis innebär detta att en begäran om sekretess inte utgör någon garanti för att uppgifterna kommer att hemlighållas, eftersom den upphandlande myndigheten ska göra en självständig sekretessprövning av uppgifterna.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.