Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Måste en stiftelse lämna ut upphandlingsdokument efter tilldelningsbeslutet?

Hej,
Vi är en stiftelse och lyder som jag förstår det inte under offentlighetsprincipen. Vi har skickat ut tilldelningsbevis. Två leverantörer har nu krävt att få se utvärderingsprotokoll och anbudsdokument från sina konkurrenter. Varje leverantör har när de skickat in anbuden krävt sekretess på grund av att de anser att siffrorna är företagshemligheter. Kan vi lämna ut dokumentationen? Måste vi lämna dokumentationen?

Kommentarer

 • Hej!

  Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar och uppgifter om de inte är sekretessbelagda. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är upprättad hos en myndighet eller kommit in till myndigheten (se 2 kap. 1 och 3 § TF). Stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande ska jämställas med myndigheter och då omfattas stiftelsen av offentlighetsprincipen (se 2 kap. 3 § första stycket OSL). Det är därför av stor betydelse hur stiftelsen bedrivs vid bedömningen om den omfattas av offentlighetsprincipen.

  Det faktum att en stiftelse anser att den faller inom LOU:s tillämpning talar för att stiftelsen kan omfattas av offentlighetsprincipen eftersom stiftelsen anser sig vara ett offentligt styrt organ enligt 1 kap. 18 § LOU.

  Omfattas en stiftelse av offentlighetsprincipen gäller följande. Efter att tilldelningsbeslut skickats ut upphör den absoluta sekretessen, enligt 19 kap. 3 § andra stycket OSL. Då ska all dokumentation som inte omfattas av sekretess enligt lagens bestämmelser lämnas ut på begäran. Ni kan därför bli tvungna att lämna ut dokumentationen. Vid sekretessbedömningen spelar det inte nödvändigtvis någon roll att de som har skickat in uppgifterna begär att uppgifterna ska omfattas av sekretess. Det ska alltid göras en objektiv bedömning i varje enskilt fall om en uppgift omfattas av sekretess.

  Uppdaterad: den 27 september 2018

  Med vänlig hälsning,
  Klara Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.