Till senaste kommentaren

Selektivt förfarande eller urvalsförfarande när antalet anbudsgivare är färre än fem?

Finns det något hinder mot att använda selektivt förfarande även om man på förhand känner till, eller har en stark uppfattning om att sannolikheten är låg, att det finns så många som fem anbudsgivare på marknaden som kan fullgöra det aktuella uppdraget?

Kommentarer

 • Hej Karoline!

  Över tröskelvärdena
  Vid ett selektivt förfarande ska den upphandlande myndigheten, i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse, ange det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud. När det anses motiverat ska dessutom det högsta antal som kommer att bjudas in anges, enligt 4 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

  Den upphandlande myndigheten ska åtminstone bjuda in så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse (se 4 kap. 7 § LOU). Om antalet anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det angivna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta. Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.

  Vid selektivt förfarande får antalet inte vara mindre än fem. Om det inte finns fem leverantörer som klarar kvalificeringskraven så kan den upphandlade myndigheten fortfarande gå vidare i förfarandet och bjuda in de leverantörer som klarat kvalificeringen, se EU-domstolens dom i mål C-138/08 Hochtief.

  Under tröskelvärdena
  Vi upphandlingar under tröskelvärdet ska inte begränsningen av antalet anbudssökande som får lämna anbud tillämpas (se 19 kap. 2 § LOU). Frågan blir därför inte aktuell när det gäller upphandlingar som görs genom ett urvalsförfarande.

  Vid ett urvalsförfarande kan myndigheten istället tillämpa 19 kap. 9 § andra stycket LOU. Av bestämmelsen framgår att myndigheten i sin inbjudan får ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Antalet ska bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

  Uppdaterad: den 25 juli 2018

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.