Till senaste kommentaren

Minsta antal anbudssökanden som får lämna anbud vid selektivt förfarande

Finns det i LOU någon nedre gräns för hur många som, efter anbudsinbjudan, ska få vara med och lämna anbud (under förutsättning att så många kvalificerat sig)?

Kommentarer

 • Hej,

  Vid ett selektivt förfarande ska den upphandlande myndigheten, i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse, ange det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud. Den upphandlande myndigheten kan även välja att ange det högsta antal som kommer att bjudas in.

  Den upphandlande myndigheten ska bjuda in åtminstone så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Om antalet anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det angivna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta. Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.

  Vid selektivt förfarande får antalet inte vara mindre än fem. Reglerna om selektivt förfarande motsvarar i sak vad som gällde enligt gamla LOU och innebär att om det inte finns fem leverantörer som klarar kvalificeringskraven så kan den upphandlade myndigheten fortfarande gå vidare i förfarandet och bjuda in de leverantörer som klarat kvalificeringen.

  Källhänvisningar
  • 4 kap. 6–7 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud
  • EU-domstolens mål C-138/08 Hochtief – om det inte finns tillräckligt antal leverantörer som klarar kvalificeringskraven så kan den upphandlade myndigheten fortfarande gå vidare i förfarandet och bjuda in de leverantörer som klarat kvalificeringen.
  Uppdaterad: den 20 augusti 2019

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist
 • Hej, finns det en gräns på hur många som får lämna anbud i ett selektivt förfarande det vill säga högst antal eftersom det finns ett lägsta?
  Christine Dunaker
 • Hej Christine,

  Anger den upphandlande myndigheten i upphandlingsdokumenten inte något högsta antal som kommer att bjudas in finns det inte någon övre gräns att förhålla sig till.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.