Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilket förfarande leder snabbast till avtal?

Kan man gå dessa båda vägar?

 1. Använda selektivt förfarande, trots att man "vet" att det bara blir ett litet fåtal som lämnar anbud.
 2. Öppet förfarande som troligen kommer behöva övergå i förhandlat förfarande med/utan annonsering

Jag vill använda den (beräknade) snabbaste vägen att nå fram till avtal. Utgår från att påskyndat selektivt förfarande inte kan tillämpas....

Kommentarer

 • Hej Kerstin!


  Jag är inte helt säker på vad som avses med din fråga, men vid en upphandling som omfattas av upphandlingsdirektiven och som överstiger tröskelvärdena kan öppet- eller selektivt förfarande användas. Förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering får dock endast användas under de förutsättningar och på det sätt som anges i 4 kap. 2-9 §§ ÄLOU (se 4 kap. 1 § ÄLOU).


  En upphandlande myndigheten kan fritt välja om den vill använda ett öppet förfarande eller ett selektivt förfarande. I det fall den upphandlande myndigheten inte upplever att den kommer behöva begränsa antalet anbudsgivare är dock de praktiska skälen att använda ett selektivt förfarande mindre.


  Tidsfristen för att komma in med anbud i ett öppet förfarande ska vara minst 52 dagar, men kan förkortas med sju dagar om annonsen utarbetas och skickas med elektroniska medel, och med fem dagar, om den upphandlande myndigheten med elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för publicering (8 kap. 2 och 5-6 §§ ÄLOU). Anbudstiden kan därmed förkortas till 40 dagar.


  Tidsfristen för att komma in med en anbudsansökan i ett selektivt förfarande är minst 37 dagar, men kan minska med 7 dagar om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel (se 8 kap. 3 och 5 §§ ÄLOU). Tidsfristerna för att komma in med anbud är minst 40 dagar men kan förkortas med fem dagar, om den upphandlande myndigheten med elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget från den dag då annonsen om upphandlingen skickades till Europeiska kommissionen för publicering (se 8 kap. 3 och 6 §§ ÄLOU). Tidsfristerna kan därmed förkortas till 30 + 35 dagar, men tid tillkommer givetvis för hantering och utvärdering av anbudsansökningar och anbud.


  Tidsfristerna för ett selektivt förfarande kan förkortas ytterligare på grund av tidsbrist (se 8 kap. 8 § ÄLOU).
  I övrigt ska en upphandlande myndighet alltid, när den bestämmer tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar och anbud, ta hänsyn till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid som leverantörer kan antas behöva för att utarbeta anbuden (se 8 kap. 1 § ÄLOU). Även om den upphandlande myndigheten beaktat minimifristerna i lagen kan den därmed behöva ta höjd för längre tidsfrister, om anbudsgivarna kan förväntas behöva längre tid än de som minimifristerna anger.


  Förutsättningarna att övergå till ett förhandlat förfarande med eller utan föregående annonsering vid ett öppet förfarande får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.


  Uppdaterad: den 24 juli 2018


  Med vänliga hälsningar

  Anton

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.