Till senaste kommentaren

Ska angiven takvolym räknas in i ramavtalets värde?

Hej!

Vi har en fråga som gäller hur man beräknar en ramavtalsupphandlings värde med anledning av takvolymsdomen.

Vi brukar uppge det uppskattade värdet av våra kommande inköp som ofta är baserat på tidigare års statistik. Därutöver brukar vi ange en takvolym för ramavtalet som är mellan 10-20 % högre än det uppskattade värdet, detta för att inte riskera att ramavtalet blir ogiltigt om vi skulle få ett utökat behov under ramavtalsperioden.

Vår fråga är om det är det uppskattade värdet eller takvolymen som ska anges som upphandlingens värde?

Kommentarer

 • Hej Johanna,

  Den angivna takvolymen och ramavtalets uppskattade värde behöver inte vara samma sak enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning. Ramavtalets högsta uppskattade värde som anges i annonsen bör alltså inte per automatik utgöra en takvolym som kopplas till ramavtalets giltighet.

  Detta kan såklart påverkas av hur ni väljer att formulera er och hur takvolymen anges. Om den upphandlande myndigheten anger takvolymen i form av ett värde är det viktigt att det framgår vad som är det uppskattade värdet och vad som är takvolymen. För att uppskattat värde ska anses avse ramavtalets takvolym bör det vara tydligt att det är den upphandlande myndighetens avsikt.

  Läs mer om detta i avsnitt 3.4.3 Uppskattat värde bör inte betraktas som takvolym vår vägledning Takvolym i ramavtal.

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.