Till senaste kommentaren

Ska inköp till projekt som beviljats GBER-stöd konkurrensutsättas?

Hej,
Mitt företag har ansökt och blivit beviljad medel till ett pilotprojekt. Stöd har beviljats enligt den allmänna gruppundantagsförordningen. Måste vi konkurrensutsätta och följa upphandlingsprinciperna för de tjänster och produkter från tredje part vi ska köpa in till vårt projekt?
Hälsningar, Stefan

Kommentarer

 • Hej Stefan,

  Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att ge vägledning i statsstödsfrågor till kommuner och regioner, men vi gör inte bedömningar i enskilda fall.

  Det enkla svaret är att du ska vända dig till den myndighet som beviljat stödet med din fråga, eftersom de har informationen om vilka villkor som gäller för just ditt stöd.

  Om inköpet till ert projekt måste konkurrensutsättas beror dels på om ditt företag är en upphandlande organisation enligt upphandlingsreglerna och dels på om det är ett krav enligt den artikel i den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) som tillämpas och de regler som styr stödgivningen. För det fall företaget inte normalt omfattas av upphandlingsreglerna bör krav på att konkurrensutsättning ska göras framgå av villkoren ni accepterade då ni sökte stödet, alternativt så kan det också stå med i stödbeslutet, alltså beslutet om att ni beviljats stöd.

  Läs mer om GBER på vår webbplats.

  Med vänlig hälsning,
  Annika G W Statsstödsspecialist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.