Till senaste kommentaren

Heter det ska-krav eller skall-krav?

Hej

Jag har mångårig erfarenhet av upphandling och undrar över användandet av orden skall krav, kontra ska krav.

Är det, det svenska språkets användning som ligger till grund för användandet av ordet ska krav idag? Eller finns det andra orsaker till att vi har tagit del av en förändring från skall till ska krav?

Finns det en samlad bild av hur vi använder orden skall eller ska krav, vad rekommenderas av UHM i frågan och hur upplever ni att orden används idag inom offentlig upphandling?

Kommentarer

 • Hej Ulrika!

  Inledningsvis bör påpekas att "ska-krav" inte förekommer i upphandlingslagstiftningen och det saknas därför en enhetlig definition. Begreppet "ska-krav" finns i Konkurrensverkets ordlista. Där hänvisas till begreppet ”krav" vilket definieras som "vid upphandlingen som måste uppfyllas av anbudsgivaren för att ett kontrakt ska kunna tilldelas.” Ett annat begrepp för det är obligatoriska krav.

  Formen ska betraktas inte längre som vardaglig utan kan användas i alla slags texter och har exakt samma betydelse som skall. Även i lagar och förordningar har man numera gått över till formen ska, därför rekommenderar Upphandlingsmyndigheten att ”ska-krav” används istället för ”skall-krav” för att skapa enhetlighet i linje med svenska språkets utveckling (se avsnitt 4.2.2 i Myndigheternas skrivregler).

  Uppdaterad: den 26 juli 2019

  Vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist
 • Menar ni att orden ska särskrivas (ska krav)? Eller är det skakrav alternativt ska-krav som gäller?
  Nils
 • Hej Nils,

  Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i denna fråga. Ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv spelar det inte någon roll vilken av varianterna en upphandlande myndighet eller enhet använder. Det kan noteras att Språkrådet rekommenderar formen ska-krav. Den formen verkar dessutom vara vanligast på internet. Ytterligare en variant på begreppet är ”obligatoriskt krav”.

  Med vänlig hälsning,
  Gustav

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.