Till senaste kommentaren

Vad gäller om det är tydligt om en tjänst ska ingå i anbudet "ska kunna erbjudas"?

Hej!

Vi har en aktuell upphandling med ett SKALL krav som heter:

"IT-stödet ska kunna erbjudas som en molntjänst."

Kan vi som leverantör svara JA , och mena att produkten tekniskt fungerar i en molnlösning , men att det i så fall kan tillkomma en kostnad ?

Kostnaden är inte specificerad i upphandlingssvaret.

Kommentarer

 • Hej,

  Svaret på din fråga beror delvis på vilket förfarande som är aktuellt i detta fall. Inom ramen för Upphandlingsmyndigheten kan jag inte ge råd i enskilda fall.

  Oavsett vilket förfarande som är aktuellt i detta fall kan det vara en god idé att kontakta den upphandlande myndigheten så att de kan klargöra vad som gäller.

  I detta sammanhang kan också nämnas att det bör vara tydligt för den upphandlande myndigheten vad som ingår och inte i det pris som ni lämnar så att den upphandlande myndigheten kan göra en korrekt utvärdering av de inkomna anbuden. Om detta inte är tydligt kan anbudet komma att anses som orent, vilket kan medföra att den upphandlande myndigheten kan avbryta upphandlingen. Vid en utvärdering ska alla anbudslämnare behandlas lika med hänsyn till de grundläggande upphandlingsprinciperna.

  Med vänliga hälsningar,
  Linnea Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.