Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Otydliga obligatoriska krav i upphandlingsdokumenten

Hej!
Om en upphandlande enhet har ställt s.k. skallkrav i en kravspecifikation som skapas direkt i det elektroniska upphandlingssystemet men samtidigt finns inte dessa skallkrav upptagna i förfrågningsunderlaget i övrigt d.v.s. de finns inte upptagna i de administrativa föreskrifterna under den kod där man som anbudsräknare förväntas finna denna information, behöver/ska man då som upphandlande enhet ta hänsyn till dessa krav vid utvärderingen?

Är kravspecifikationen i detta fall att betrakta som en del av förfrågningsunderlaget?

I AF-delen står det inte att att den separata kravspecifikationen är en del av förfrågningsunderlaget.

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Tack för din fråga, jag ber om ursäkt att det har dröjt med ett svar.

  Varken begreppen "förfrågningsunderlag", "kravspecifikation" eller "administrativa föreskrifter" används i LOU. I LOU används istället begreppet "upphandlingsdokument" och definieras enligt följande (1 kap. 23 § LOU [2016:1145]):

  "Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen."

  Även begreppet tekniska specifikationer (9 kap. LOU) används i lagtexten, definitionen av tekniska specifikationer hittas i bilaga 3 till LOU.

  En utgångspunkt enligt upphandlingsrätten med tillhörande praxis är att samtliga obligatoriska krav som ställs i upphandlingen ska vara uppfyllda för att anbudet ska kunna tas upp till utvärdering, se till exempel HFD 2016 ref. 37. Samtidigt ska också den upphandlande myndigheten kvalificera och utvärdera anbudsgivare och anbud utifrån de krav som är ställda i upphandlingen. Om den upphandlande myndigheten skulle frånfalla ett obligatoriskt krav för en anbudsgivare kan det innebära ett brott mot såväl likabehandlingsprincipen som transparensprincipen.

  Upphandlingsreglerna ställer vidare inga krav på att hänvisningar sinsemellan de olika delarna av upphandlingsdokumenten måste finnas, däremot gäller enligt transparensprincipen att innehållet och utformningen på dessa dokument måste vara tillräckligt tydliga för att kravet på transparens ska anses vara uppnått.

  Om brister i upphandlingsdokumenten föreligger i form av brist på transparens kan det vara sakliga skäl för att avbryta upphandlingen. Det är dock upp till den upphandlande myndigheten i första hand att bedöma om kravet på transparens är uppfyllt och att man vill fortsätta processen, eller om man väljer att avbryta upphandlingen på grund av att man anser att det finns en bristande transparens i upphandlingsdokumenten.

  Utifrån att du använder begreppet "AF-delen" utesluter jag inte att man i upphandlingen har använt AMA-systemet vid upprättandet av upphandlingsdokumenten samt att man kanske använder ett underliggande standardavtal (typ AB 04, ABT 06, ABK 09 eller liknande). I sådana fall kan vissa särskilda regler/följder gälla i det systemet utifrån ett entreprenadrättsligt perspektiv.

  Med vänlig hälsning
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.