Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Vilka tillstånd ska kontrolleras enligt det skärpta beställaransvaret för yrkestrafik och taxi?

det står att det kommit en ny lag från 1 juli som innebär skärpt ansvar för beställare att kontrollera att utövare har rätt tillstånd. Vilka tillstånds avses?

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Om du med din fråga avser de ändringar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211)  som trädde i kraft den 1 juli 2018 och innebär ett skärpt ansvar för beställare av yrkestrafik och taxi är svaret följande.

  De tillstånd som avses i 5 kap. 2 § yrkestrafiklagen om beställaransvar för den som köper yrkesmässig trafik för reguljära inrikestransporter är enligt förarbetena yrkestrafiktillstånd eller gemenskapstillstånd. Tillstånden beviljas av Transportstyrelsen och finns antecknade i vägtrafikregistret och kan kontrolleras genom en e-tjänst på Transportstyrelsens webbplats. För transporter till och från tredje land krävs särskilda tillstånd. I dessa fall finns en fysisk tillståndshandling som kan visas upp (se prop. 2017/18:209 s. 36–37).

  Det tillstånd som avses i 5 kap. 3 § taxitrafiklagen om beställaransvar vid köp av taxitrafik är taxitrafiktillstånd. Sådana tillstånd finns antecknade i vägtrafikregistret och kan kontrolleras genom att kontakta Transportstyrelsen (se prop. 2017/18:209 s. 37–38).

  Enligt båda bestämmelserna ska tillståndet kontrolleras vid tidpunkten för transporten.

  Uppdaterad: den 12 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.