Till senaste kommentaren

Vilka tillstånd ska kontrolleras enligt det skärpta beställaransvaret för yrkestrafik och taxi?

det står att det kommit en ny lag från 1 juli som innebär skärpt ansvar för beställare att kontrollera att utövare har rätt tillstånd. Vilka tillstånds avses?

Kommentarer

 • Hej Hans,

  Om du med din fråga avser de ändringar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211)  som trädde i kraft den 1 juli 2018 och innebär ett skärpt ansvar för beställare av yrkestrafik och taxi är svaret följande.

  De tillstånd som avses i 5 kap. 2 § yrkestrafiklagen om beställaransvar för den som köper yrkesmässig trafik för reguljära inrikestransporter är enligt förarbetena yrkestrafiktillstånd eller gemenskapstillstånd. Tillstånden beviljas av Transportstyrelsen och finns antecknade i vägtrafikregistret och kan kontrolleras genom en e-tjänst på Transportstyrelsens webbplats. För transporter till och från tredje land krävs särskilda tillstånd. I dessa fall finns en fysisk tillståndshandling som kan visas upp (se prop. 2017/18:209 s. 36–37).

  Det tillstånd som avses i 5 kap. 3 § taxitrafiklagen om beställaransvar vid köp av taxitrafik är taxitrafiktillstånd. Sådana tillstånd finns antecknade i vägtrafikregistret och kan kontrolleras genom att kontakta Transportstyrelsen (se prop. 2017/18:209 s. 37–38).

  Enligt båda bestämmelserna ska tillståndet kontrolleras vid tidpunkten för transporten.

  Uppdaterad: den 12 april 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.