Till senaste kommentaren

Teleundantaget: Skippa upphandling av fiber

Hej!
Ett kommunalt bolag som bedriver fiberutbyggnad i en kommun med kommunalt bidrag köper tjänster helt utan upphandling. De hänvisar till att de inte behöver upphandla för de går under annan lag. Behöver de inte det?

Robin Gustafsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Robin,


  Vi kan kan inte göra en bedömning av ett enskilt fall, men möjligen hänvisar de till det så kallade teleundantaget för kontrakt som syftar till att till att tillhandahålla eller driva publika telenät. 


  I formell mening är detta dock ett undantag för vissa kontrakt (eller verksamheter) och inte för vissa organ eller bolag. Bedömningen om ett kommunalt bolag över huvud taget omfattas av upphandlingslagstiftningen utgår istället ifrån om det är att anse som ett offentligt styrt organ. Vi upplever dock inte att det är det denna fråga handlar om, varför vi begränsar vårt svar till frågan om vissa kontrakt som upphandlas för att bedriva fiberutbyggnad inte behöver upphandlas.


  3 kap. 6 § lagen om offentlig upphandling (LOU) lyder:
  "Denna lag gäller inte för en upphandling eller en projekttävling som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att
  1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller
  2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.

  Allmänt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har samma betydelse som i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation."


  Av förarbetena framgår att bredbandsnät betraktas som telenät och bör alltså anses som undantagna.


  Läs mer
  För tidigare bedömningar av undantaget i gamla LOU (ÄLOU) (idag är undantaget något justerat och i viss mening utvidgat), se bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3684-14, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2902-14, Konkurrensverkets yttrande dnr 348/2014 till Förvaltningsrätten i Härnösand (mål nr 425-14), Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 143-10, samt Konkurrensverkets yttrande i samma mål (dnr 153/2010).

  Källhänvisningar
  • 1 kap. 18 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av offentligt styrt organ
  • prop. 2015/16:195 s. 386–387 och s. 955–956 – förarbetena om 3 kap. 6 § LOU
  • prop. 2015/16:195 s. 956 – bredbandsnät betraktas som telenät och bör alltså anses som undantagna.

  Med vänliga hälsningar

  Anton
 • Vad jag förstår så gäller 3 kap. 6 § undantag för kontrakt som syftar till att ge möjlighet att
  1. tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät, eller
  2. för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst.
  Många kommunala stadsnätsbolag hävdar att hela deras verksamhet ligger inom ramen för detta undantag, vilket jag anser är fel.

  Hur ser upphandlingsmyndigheten på 100 procent kommunalägda bolag som för övrigt uppfyller kriterierna för att vara en upphandlande myndighet/enhet, men bedriver verksamhet inom data, tele och fiber (stadsnät), när de ska göra andra inköp, exempelvis kontorsmaterial, bilar, arbetskläder, it-utrustning, snöröjning etc.

  Ska inte dessa inköp då upphandlas enligt LOU eller LUF?

  Mikael
 • Hej Mikael,

  Dina frågor om teleundantaget och när det kan tillämpas finns besvarade på vår webbplats varför vi i första hand hänvisar dig dit.

  Med vänlig hälsning,
  Mattias Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.