Hur upphandlar man skyddat boende?

Hej
Har en fundering gällande upphandling av skyddat boende.

Måste man upphandla den tjänsten? Verksamheten anser att det är förknippat med en fara och risk om skyddat boende som tjänst ska upphandlas. Med upphandling menas ramavtal. Genom att direktupphandla tjänsten vid behov minska risken för eventuella utövare att hitta den skyddade personen. Risken för att uppgifter om vart kommunens invånare med skyddad identitet och boende finns ökar då man genomför upphandlingen enligt lag. Hur ser ni på detta?

Ser gärna era kommentarer i ämnet.

Tack på förhand

Kommentarer

 • Hej,

  Utgångspunkten är att en upphandlande myndighets köp ska konkurrensutsättas enligt LOU. Upphandlingsmyndigheten har inte tagit ställning i frågan hur lämpligt det är att en viss tjänst omfattas av upphandlingslagstiftningen eller inte. Vi har därför svårt att besvara din fråga, men nedan följer ett svar om hur man kan resonera.

  Det finns tjänster som är undantagna från upphandlingslagstiftningen, exempelvis vissa juridiska tjänster (se 3 kap. 22 § LOU). Det finns inget motsvarande undantag för skyddat boende. Utifrån omständigheterna i det enskilda fallet får då avgöras om det är möjligt att direktupphandla tjänsten. Läs gärna mer om direktupphandling i inlägget Direktupphandla med kommuner i vår Frågeportal. Se även vår interaktiva webbvägledning Får jag direktupphandla? på vår webbplats.

  Det är möjligt att genomföra direktupphandling till ett belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga för socialtjänster i vissa fall, där relationen mellan vårdgivare och brukare (vård- och omsorgstagare) skulle störas och vården eller omsorgen därmed försämras om tjänsterna skulle konkurrensutsättas. Synnerliga skäl kan även finnas för sådana situationer där det endast finns ett möjligt vård- och boendealternativ på grund av vårdbehov eller anhöriganknytning. Läs gärna mer om detta i inlägget Direktupphandling på grund av synnerliga skäl i vår Frågeportal.

  Det kan även tilläggas att nya regler gällande välfärdstjänster trädde i kraft den 1 januari 2019. De nya reglerna syftar till att ge upphandlande myndigheter en större flexibilitet för inköp under cirka sju miljoner kronor. För tjänster som beräknas understiga cirka 1,9 miljoner kronor införs även ett undantag från annonseringsskyldighet. I praktiken höjs alltså direktupphandlingsgränsen för välfärdstjänster till 1,9 miljoner kronor. De nya reglerna gäller välfärdstjänster. Socialtjänst omfattas av dessa.

  Läs mer
  Läs mer om Upphandling av välfärdstjänster och Upphandla eller utkontraktera vård och omsorg på vår webbplats.

  Uppdaterad: den 14 augusti 2019

  Med vänliga hälsningar,
  Nina
 • Tack för svaret!

  Min följdfråga blir då: Vad ingår i begreppet välfärdstjänster?

  Tack på förhand

  Linda Nilsson
  Linda Nilsson
 • Hej Linda,

  Du hittar de tjänster som ingår i en ny bilaga till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Se bilaga 2 a till LOU på vår webbplats. I välfärdstjänster ingår bland annat socialtjänster. Kvinnojoursverksamhet borde ingå i det.

  Uppdaterad: den 26 juni 2019


  Hälsningar
  Nina

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.