Till senaste kommentaren

Förbättringsförslag för kriterium om efterskyddsbehandling av grönsaker

Hej!

Jag har kollat lite på miljökraven i gemensam livsmedelsupphandling för Dalslandskommunerna som redan har lagts ut på E-avrop
Så här står det bl a:
GRÖNSAKER
Efterskyddsbehandling - grönsaker (KravID:10391:1)
Teknisk specifikation
Kemiska växtskyddsmedel som är fungicider får inte användas för att behandla färsk eller kyld matpotatis och rotsaker efter skörd. Lök får endast behandlas med maleinhydrazid under odlingsperioden. Behandlad lök får endast säljas efter 1 februari på säsongens skörd.

Jag har nedanstående 3 förslag till småändringar angående grönsaker:
 1. I första meningen vill jag ta bort orden "som är fungicider"  eftersom vi i den upphandling vi gjorde för 3 år sedan hade krav även på det som inte är fungicider, dvs tillväxtreglerande medel efter skörd. Groningshämmare räknas ju inte in under fungicider? Jag vill nu som då ha med att inga Kemiska växtskyddsmedel får tillsättas efter skörd.
 2. Det bör utökas med ordet "lök" i första meningen så det blir. Kemiska växtskyddsmedel får inte användas för att behandla färsk eller kyld matpotatis, lök och rotsaker efter skörd.
 3. Eftersom maleinhydrazid tycks vara mycket giftigt som rest i livsmedel och kan orsaka störningar på centrala nervsystemet och leverskador, bör vi ta bort meningarna "Lök får endast behandlas med maleinhydrazid under odlingsperioden. Behandlad lök får endast säljas efter 1 februari på säsongens skörd."
Vet ni om det är så att all lök utom den ekologiska, i Sverige, Danmark Frankrike m fl länder, behandlas med tillväxtreglerande medel efter skörd? Alltså finns någon hake med att nu under pågående upphandling ändra på detta vis som jag önskar enligt punkt 1 - 3 ovan? Jag tror att Kriterie-wizard på denna punkt inte har lika stänga krav nu som för 3 år sedan?

Hälsningar Renée Olsåker
miljöstrateg på Dalslandskommunerna Miljö- och energiförbund
Renée Olsåker Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Renée,

  Tack för dina värdefulla synpunkter! Dessa läggs in som inkommen synpunkt i förvaltningsprocessen för kriteriet.

  Kriteriet uppdaterade i december 2016 med syftet att det ska vara korrekt och tillgodose att kriteriet gör skillnad i praktiken - och givetvis omfattas lök av kriteriet.

  Haken med punkt 1 och 3 är att dina synpunkter är högst relevanta men att dessa krav inte gör det möjligt att säkra tillgång på lök hela året i de volymer som offentlig sektor efterfrågar. Om preferensen för att undvika kemiska växtskyddsmedel är stark rekommenderar jag att välja grönsaker från ekologisk produktion.

  Vänliga hälsningar
  /Monica
  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.