Till senaste kommentaren

Måste man efterannonsera upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster?

Hej
Ska upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet efterannonseras.

Kommentarer

  • Hej Barbro,

    Upphandlande myndigheter är skyldiga att efterannonsera upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster över tröskelvärdet (se 19 kap. 3 § LOU andra stycket). Den upphandlande myndigheten får då samla efterannonserna kvartalsvis. I sådana fall ska de samlade annonserna skickas senast 30 dagar efter utgången av varje kvartal (10 kap. 4 § LOU andra stycket).

    Upphandlande myndigheter är inte skyldiga att efterannonsera upphandlingar av sociala och andra särskilda tjänster under tröskelvärdet. Det finns däremot inget hinder mot att efterannonsera även dessa upphandlingar. Det är således någonting som den upphandlande myndigheten frivilligt kan göra, exempelvis i syfte att förkorta tidsfristen för leverantörer att överklaga ett avtals giltighet från sex månader till trettio dagar (se 20 kap. 17 § LOU).

    Med vänliga hälsningar,
    Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.