Till senaste kommentaren

Om en råvara är odlat i EU är den automatisk förenlig med kriteriet för socialt ansvarsfull odling?

Hvis en råvare er dyrket indenfor EU, er det så automatisk socialt ansvarsfuldt odling? eller skal der bruges yderligere dokumentation?

Kommentarer

 • Hej Philip,

  Hållbarhetskriteriet Socialt ansvarsfull odling (kravID 10397:1) är tänkt att hantera sociala risker vid produktion i länder utanför EU, dels för att riskerna kan vara större där än inom EU, dels för att det finns möjligheter att följa upp ställt krav.

  Inom EU finns flera olika lagstiftningar som reglerar livsmedelsproduktionen utifrån livsmedelssäkerhet, miljöskydd, djurskydd, sociala villkor med mera och dessa regleringar anses vara tillräckliga för att produkterna ska kunna accepteras på den svenska marknaden. Därför är kravID 10397:1 inte lämpligt att använda inom EU.

  Det finns dock möjlighet för upphandlande myndighet, exempelvis kommun och region, att själva formulera ytterligare krav på en produkt (eller en produktgrupp) om kommunen anser att kravet är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna, det vill säga att det är icke-diskriminerande, proportionerligt, ändamålsenligt, likabehandlande, transparent samt är möjligt att följa upp.

  Ytterligare information om Socialt ansvarsfull odling finns på vår webbplats (där kan även spjutspetsnivå väljas). :

  Är något oklart är du välkommen att återkomma!

  Uppdaterad: den 22 augusti 2019

  Hälsningar
  /Monica

  Monica Segmentsansvarig Livsmedel

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.