Till senaste kommentaren

Är det olämpligt med avtalsspärr under jul- och nyårshelgen?

I tidsplaneringen av en upphandling hamnar tilldelningsbeslutet strax innan julafton i år, vilket innebär att spärrtiden hamnar mitt i storhelgerna. Är detta lämpligt? Behöver spärrtiden förlängas?
Anders Johansson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Anders,

  Det finns ingen skyldighet att förlänga den lagstadgade avtalsspärren på grund av att många arbetsdagar försvinner till följd av exempelvis jul- och nyårshelgerna men däremot kan vara lämpligt att göra så. Den upphandlande myndigheten behöver exempelvis skyndsamt kunna lämna ut allmänna handlingar till leverantörer som begär ett utlämnande och leverantörerna ska därefter ta ställning till om det finns skäl att ansöka om överprövning eller inte. Leverantörer behöver förvisso inte skicka in en komplett ansökan direkt utan kan komplettera sin ansökan i ett senare skede. Det kan därför vara lämpligt att försöka underlätta leverantörens bedömning om upphandlingen bör överprövas eller inte. Att leverantören får tillräckligt med tid för att kontrollera att upphandlingen har genomförts på ett korrekt sätt kan även vara positivt för leverantörers inställning till offentliga affärer i allmänhet och förtroendet för den upphandlande myndigheten i synnerhet.

  En annan aspekt är även att förvaltningsrätten kan ha minskad bemanning runt jul- och nyårshelgerna. Det finns därför en stor risk att förvaltningsrätten inte hinner kommunicera en eventuell överprövning till den upphandlande myndigheten i tid för att den upphandlande myndigheten ska vara förhindrad att teckna avtal, trots att leverantörens ansökan om överprövning har kommit in i rätt tid.

  I sammanhanget vill vi påminna om att tidsfristen för avtalsspärren ska framgå av tilldelningsbeslutet. Om den upphandlande organisationen vill förlänga avtalsspärren efter det att tilldelningsbeslutet har skickats så ska ett nytt tilldelningsbeslut upprättas och skickas ut till samtliga anbudssökande och anbudsgivare.

  Läs mer
  Läs mer om vad som gäller när avtalsspärrens sista dag infaller på lördag, söndag eller helgdag samt vilka möjligheter en leverantör har att komplettera en ansökan om överprövning i inläggen Att tänka på gällande tidsfrister vid helgdagar och Kan en leverantör ansöka om överprövning utan att skicka in allt direkt? i vår Frågeportal. Läs även mer om möjligheten att förlänga avtalsspärren under en pågående avtalsspärr i inlägget Är det möjligt att förlänga tiden för avtalsspärr? i vår Frågeportal.

  Med vänliga hälsningar
  Erika Upphandlingsjurist

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.

Här kan du läsa om hur hur Upphandlingsmyndigheten behandlar personuppgifter i Frågeportalen.